Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwa kolejne dolnośląskie komisariaty Policji już otwarte po remoncie

Data publikacji 31.05.2011

30 maja br. w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej, odbyły się uroczystości związane z otwarciem zmodernizowanych budynków komisariatów Policji. W uroczystościach udział wzięli Marszałek Sejmu RP, przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego i samorządów lokalnych, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, parlamentarzyści oraz delegacje Policji z Czech. Powyższe jednostki Policji zostały zmodernizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z Policją oraz mieszkańców. Podczas uroczystości, które swoimi występami uświetniła Orkiestra Policyjna z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, kapelan Policji dolnośląskiej poświęcił wyremontowane budynki komisariatów w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej.

Zmodernizowanie jednostek Policji, tych dwóch kolejnych już na terenie powiatu kłodzkiego, a co za tym idzie podniesienie standardów obsługi obywateli, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, jak i samych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Stworzone tam obecnie warunki, wpłyną bezpośrednio na podniesienie poziomu obsługi obywateli oraz polepszenie warunków pracy samych funkcjonariuszy.

Remonty wymienionych obiektów przeprowadzone zostały w ramach projektu Poprawa Standardu Infrastruktury Bezpieczeństwa jako Element Wzmocnienia Potencjału Turystycznego Dolnego Śląska – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten wpisuje się w program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Dolnego Śląska i podniesienie standardu obsługi turystów poprzez modernizację bazy obiektów komisariatów Policji.

Planowany okres realizacji projektu, to lata 2010 – 2013. W ramach tego projektu zmodernizowanych zostanie łącznie 9 obiektów znajdujących się w regionach turystycznych. Do chwili obecnej remonty zakończono już w 5 jednostkach Policji, a 4 kolejne są w trakcie realizacji. Koszt modernizacji komisariatu w Nowej Rudzie to około 1,7 mln, a w Bystrzycy Kłodzkiej – 1,2 mln złotych. Wartość całego projektu, to blisko 11 mln złotych, z czego 70% środków pochodzi z UE.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 

Powrót na górę strony