Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Efekty wspólnych patroli

Zakończyły się wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej. Łącznie żołnierze ŻW i policjanci zrealizowali 6.447 patroli.

 Wspólnie przeprowadzono ponad 4 tys. interwencji, zatrzymano 77 poszukiwanych osób. W rejonach zabezpieczanych przez wspólne patrole znacznie zmniejszyła się liczba przestępstw pospolitych szczególnie uciążliwych społecznie.

Wspólne patrole wyruszyły na ulice 16 grudnia. Dzień wcześniej Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodniony zMinistrem Obrony Narodowej, podjął decyzję o skierowaniu w okresie od 16.12.2005 r. do 10.01.2006 r., żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wsparcia Policji.


Celem wspólnych działań było zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów narażonych na możliwość ataku terrorystycznego (miejsca kultu religijnego, centra handlowe, dworce kolejowe łącznie z liniami kolejowymi, warszawskie metro) oraz rejony szczególnie zagrożone przestępczością, wytypowane w oparciu o bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa.

Łącznie żołnierze ŻW i policjanci zrealizowali 6447 patroli.

Wyniki uzyskane w ramach wspólnych służb żołnierzy ŻW i policjantów :

  • osób legitymowanych - 25082,
  • kontrole pojazdów - 5269,
  • kontrole bagażu - 954,
  • przeprowadzonych interwencji - 4228,
  • przewieziono do izb wytrzeźwień - 109,
  • nałożonych mandatów karnych - 4700,
  • skierowanych wniosków o ukaranie - 142,
  • pouczonych - 7307,
  • zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku - 218,
  • zatrzymanych osób poszukiwanych - 77.

W oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Policji KSIP, dokonano analizy liczby przestępstw kryminalnych w najbardziej dokuczliwych społecznie kategoriach, które odnotowano wkraju w okresie 16.12.2005 r. - 10.01.2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu przełomu roku 2004/2005.

16.12.04-10.01.05 16.12.05-10.01.06 DYNAMIKA
KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY, W TYM: 17 377 5 888 34%
kradzież samochodu 789 218 28%
kradzież w placówkach handlowych 1 191 702 59%
KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM 20 296 6 887 34%
BÓJKA, POBICIE 1 514 582 38%
PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE, W TYM: 3 705 455 12%
rozbój 2 579 1 011 39%
kradzież rozbójnicza 115 47 41%
wymuszenie rozbójnicze 378 30 8%
OGÓŁEM 42 259 14 445 34%

W rejonach zabezpieczanych przez patrole mieszane Żandarmerii Wojskowej i Policji odnotowano znaczący spadek ilości zachowań niezgodnych z prawem, w tym przestępstw pospolitych szczególnie uciążliwych społecznie - nawet o 66%.

Powrót na górę strony