Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bydgoszcz: Komenda Wojewódzka ogłasza dobór do służby kandydackiej

Służbę może pełnić:

•obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

• niekarany, korzystający z pełni praw publicznych

•posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Pozostałe wymagania:

•wiek do 24 lat

•wykształcenie co najmniej średnie

•nieuregulowany stosunek do służby wojskowej

• kategoria zdrowia "A" udokumentowana wpisem w książeczce wojskowej

• preferowany wzrost powyżej 175 cm

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do służby kandydackiej

2. wypełniony kwestionariusz osobowy

3. życiorys napisany odręcznie

4.kserokopie świadectw wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów)

5. kserokopia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)

Wskazane dokumenty należy złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz na stronie internetowej KWP w Bydgoszczy: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Podanie do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie należy adresować do Komendanta Stołecznego Policji i złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Termin najbliższego doboru: 1 luty 2006r. - Oddział Prewencji Policji w Warszawie.

Powrót na górę strony