Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Prawa człowieka a działania Policji"

Data publikacji 14.06.2011

W dniach 13-14 czerwca 2011 roku Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie we współpracy z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Prawa człowieka a działania Policji".

Seminarium skierowane zostało do funkcjonariuszy Policji, środowisk akademickich, administracji rządowej i samorządowej i służyło wymianie wiedzy i doświadczeń wszystkich instytucji zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka pod kątem działania Policji w Polsce.

Przedmiotem seminarium była publiczna dyskusja mająca na celu określenie roli Policji w obszarze ochrony praw i wolności człowieka, przedstawienie i przedyskutowanie sytuacji, w których najczęściej dochodzi do naruszeń praw i wolności człowieka ze strony funkcjonariuszy Policji; wypracowanie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących zapobiegania naruszeń praw podstawowych podczas wykonywania czynności służbowych.

Wymiana doświadczeń i poglądów uwzględniła wszelkie aspekty działań Policji w przedmiotowym zakresie, począwszy od konieczności uświadomienia funkcjonariuszy w obszarze ochrony praw podstawowych, poprzez próbę rozwiązania problemów wiążących się z właściwym stosowaniem oraz interpretacją regulacji prawnych, a kończąc na odpowiedzialności państwa za naruszenie praw i wolności człowieka.

(WSPol w Szczytnie / mw)

Powrót na górę strony