Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpiecznym wypoczynku w Wielkopolsce

Data publikacji 16.06.2011

Na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbyła się konferencja otwierająca sezon letni 2011 roku w Wielkopolsce. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przedstawiono założenia i cele działań podejmowanych przez instytucje i służby funkcjonujące na terenie województwa których celem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wypoczywającym w okresie wakacyjnym. Konferencja połączona była z pokazami ratownictwa wodnego na maltańskim akwenie zorganizowanymi przez Komisariat Wodny Policji w Poznaniu.

Tematem konferencji była prezentacja szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego w trakcie sezonu wypoczynkowo - turystycznego, który dzięki sprzyjającej pogodzie właściwie już się rozpoczął. Przedstawiciele instytucji i służb zapoznali przybyłych gości oraz media z założeniami planowanych inicjatyw, a także zaprezentowali konkretne działania podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie Wielkopolski. Poruszono kwestie związane ze skutecznym prowadzeniem akcji ratownictwa wodnego, drogowego i przeciwpożarowego, a także edukacji w wymienionych obszarach. Zwrócono przy tym uwagę, że oprócz działań zmierzających do zaostrzenia represji wobec sprawców przestępstw i wykroczeń niezwykle ważna jest systematyczna praca nad wzrostem świadomości społecznej w zakresie zarówno promowania bezpiecznych form wypoczynku, jak i zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia. Przy tym niezwykle ważne jest wspólne realizowanie tych inicjatyw przez wielkopolskie instytucje.

Najlepszym przykładem współpracy wielkopolskich służb, straży i inspekcji były pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej, zaprezentowane młodzieży szkolnej oraz mediom na torze regatowym. Potwierdziły one wysoki stopień wyszkolenia, profesjonalizmu i współpracy przedstawicieli różnorodnych służb.

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, mł. insp. Romuald Miling - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. bryg. Adam Langner - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pani Hanna Rajcic-Mergler - Wicekurator Oświaty, płk Robert Stanisławski - Komendant Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Mariusz Krzywiński - Prezes Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


(KWP w Poznaniu/js)
 

Powrót na górę strony