Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II panel projektu „MiniEuroeast”

Data publikacji 16.06.2011

Dzisiaj w Kijowie kończy się drugi panel szkoleniowy projektu „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”. Spotkanie, które oficjalnie otworzył 14 czerwca Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Rafał Łysakowski, trwało trzy dni.

Projekt „MiniEuroeast”, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest pierwszą tak dużą inicjatywą polskiej Policji skierowaną do krajów Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń oraz utworzenie sieci współpracy z właściwymi służbami sześciu państw w zakresie umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego partnerów i efektywnego wykorzystywania przez nich instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Projekt koordynowany jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W spotkaniu w Kijowie uczestniczyło łącznie 25 przedstawicieli szczebla eksperckiego z centralnych organów egzekwowania prawa Ukrainy (współgospodarz, 15 reprezentantów), Armenii (5 reprezentantów) i Białorusi (5 reprezentantów). W czasie panelu szkoleniowego policyjni eksperci z CBŚ KGP, Biura Prewencji KGP ii BMWP KGP podzielili się ze wschodnimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i handlu ludźmi, utrzymywania porządku publicznego oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Powyższa tematyka będzie przedstawiona również reprezentantom pozostałych krajów Partnerstwa – Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdowy – podczas kolejnego panelu szkoleniowego w Kiszyniowie, który zaplanowany jest na wrzesień.

Realizacja projektu „MiniEuroeast” wpisuje się w promocję naszego kraju, jak i samej polskiej Policji w państwach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Jest to szczególnie istotne w perspektywie zbliżającej się Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, dla której Partnerstwo jest jednym z priorytetów.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony