Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga na fałszywych pośredników pracy

Data publikacji 17.06.2011

"Praca na terenie Niemiec… wpłać 100 zł my załatwiamy wszystkie formalności, kurs autobusem z Gdańska, możesz zarobić duże pieniądze…”. To kilka kluczowych słów wykorzystanych w ogłoszeniu, które ukazało się w Internecie. Z ogłoszenia skorzystali dwaj mieszkańcy regionu – z Elbląga i Ostródy. Pieniądze wpłacili, ale na pracę, a nawet na autobus mający dowieźć ich do tej pracy się nie doczekali. Policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze za pośrednictwem tego typu ogłoszeń.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Elbląga i Ostródy prowadzą czynności sprawdzające w sprawie wyłudzenia pieniędzy za pośrednictwem ogłoszenia o pracę za granicą. Na dość atrakcyjne w treści ogłoszenie odpowiedział jeden z elblążan i mieszkanka Ostródy. Anons dotyczył pracy na terenie Niemiec. Aby skorzystać z oferty, wystarczyło jedynie wpłacić 100 złotych na wskazane konto. Kolejne 150 zł trzeba było wpłacić będąc już w autobusie, który odjeżdżał z Gdańska do Niemiec.

Mężczyzna, którego skusiła atrakcyjna jego zdaniem oferta pracy, pojawił się na Trójmiejskim dworcu oczekując na autobus. Ten oczywiście nie przyjechał. Pokrzywdzony na dworcu spotkał także innego mężczyznę, męża kobiety z Ostródy, który również podobnie jak on wpłacił pieniądze na wskazane konto i też liczył na pracę za granicą.

Obie sprawy zostały zgłoszone policji. Trwa wyjaśnianie okoliczności wyłudzenia pieniędzy oraz personaliów sprawcy, który zamieścił ogłoszenie. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do wszystkich osób planujących wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy, aby ze szczególną starannością sprawdzać firmy pośredniczące w załatwieniu pracy.
W związku z coraz większymi możliwościami zarobkowania w krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje wiele firm, które wprowadzają w błąd, wykorzystując nieświadomość klientów, co do swoich możliwości załatwienia pracy.

Pamiętaj - legalnie działająca Agencja Pośrednictwa, nie pobiera żadnych opłat.

Aby nie stać się ofiarą oszustów, przy korzystaniu z pośrednictwa w załatwieniu pracy za granicą należy dokładnie sprawdzić pośrednika i bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

1. należy sprawdzić czy pośrednik, posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i odpowiedni wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz czy posiada certyfikat potwierdzający uprawnienia (wydawany przez Ministra Gospodarki i Pracy lub Marszałka Województwa),

2. należy prosić u stacjonarny nr kontaktowy, ustalić dokładny adres siedziby firmy,

3. sprawdzić czy posiada własne biuro,

4. sprawdzić czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym, w miarę możliwości prosić o dane osób, które już z oferty skorzystały.

5. przed wyjazdem należy domagać się podpisania umowy, która powinna zawierać:

• nazwę i adres pracodawcy zagranicznego,

• okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące świadczenia socjalne,

• obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz pośredniczącej agencji zatrudnienia,

• zakres odpowiedzialności cywilnej strony w przypadku nie wywiązania się z wykonania przedmiotowej umowy przez pracodawcę zagranicznego - sposobu i wysokość pokrycia kosztów dojazdu i powrotu,

• kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (pośrednik może pobrać tylko i wyłącznie opłaty takie jak: dojazd i powrót osoby kierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie oraz tłumaczenie dokumentów),

• informację o warunkach i trybie dopuszczania cudzoziemców do rynków pracy w państwie wykonywania pracy,

• inne zobowiązania stron.

6. przed wyjazdem nie należy dokonywać żadnych opłat z tytułu zakwaterowania za granicą,

7. polski pośrednik nie ma prawa kierować osoby poszukującej pracy do pośrednika działającego za granicą.

Osoba wyjeżdżająca do pracy powinna:

• zostawić rodzinie kontakt telefoniczny wraz z adresem pracodawcy ewentualnie adresem zakwaterowania,

• ustalić częstotliwość kontaktowania się z rodziną,

• pozostawić rodzinie dane, telefon kontaktowy oraz adres pośrednika przez którego organizowany jest wyjazd,

• na terenie województwa warmińsko - mazurskiego funkcjonuje wiele firm, działających w oparciu o aktualne przepisy prawne. Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia zamieszczony jest na stronie www.kraz.praca.gov.pl,

• osoby, które zostały oszukane, bądź podejrzewają, że ich pośrednik nie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami proszone są o zgłoszenie tego faktu na Policję do Prokuratury lub do Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia - działającego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

(KWP w Olsztynie / mw)

 

Powrót na górę strony