Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciwko przestępczości w Internecie

Data publikacji 21.06.2011

Policjanci z całego kraju, Europolu, Interpolu, państw europejskich oraz przedstawiciele portalu Allegro spotkali się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na międzynarodowej konferencji poświęconej przestępczości w Internecie. To już 14 edycja konferencji TAPT – Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej, na której poruszane są tematy związane z przestępczością gospodarczą i seksualną dokonywaną w wirtualnym świecie.

Na zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Allegro konferencji spotkali się funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości internetowej z Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich i jednostek terenowych Policji, państw europejskich, przedstawiciele portalu Allegro, prokuratorzy oraz naukowcy. Głównym celem spotkania jest nie tylko omówienie, ale także wypracowanie narzędzi w skutecznym ściganiu osób dopuszczających się łamania prawa w sieci, z głównym naciskiem na przestępczość gospodarczą i seksualną . Prezentacje poświęcone problematyce spamu jako źródła nielegalnego dochodu, bezprzewodowych włamań, współpracy między Policją a bankami, zjawisku child-groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez Internet, wykłady poświęcone doświadczeniom w zwalczaniu udostępniania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej w sieciach p2p, czy blokowaniu dostępu do stron z treściami pedofilskimi – to tylko niektóre poruszone podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”.

W Komendzie Głównej Policji zwalczaniem przestępczości internetowej zajmują się wyspecjalizowane komórki, między innymi w Biurze Kryminalnym. Jak podkreślają funkcjonariusze, wzrost przestępczości internetowej spowodowany jest rozwojem technologii i dostępem do sieci. Najczęściej dochodzi do popełniania przestępstw o charakterze gospodarczym, w których prym wiodą: przestępstwa na aukcjach internetowych, handel środkami farmaceutycznymi , piractwo intelektualne, włamania na konta bankowe oraz kradzież tożsamości, jak również oszustwa nigeryjskie. W związku z powyższym na szczeblu KGP, KWP, KMP, KPP organizowane są specjalistyczne szkolenia z zakresu zwalczania tejże przestępczości, w których czynny udział biorą przedstawiciele działu bezpieczeństwa platformy aukcyjnej Allegro.pl, przekazując policjantom informacje dotyczące nowych sposobów popełniania tychże przestępstw, metod ustalania sprawców, a także mechanizmów działań sprawców wykorzystujących serwisy aukcyjne jako źródło swojego dochodu. Powyższa współpraca w dużym stopniu przekłada się na wzrost wykrywalności, a co za tym idzie zmniejszenie się skali tychże przestępstw.

W ramach zwalczania przestępczości internetowej drugim istotnym obszarem jest przestępczość seksualna wobec dzieci, gdyż coraz częściej sieć i urządzenia teleinformatyczne są wykorzystywane do popełniania tego typu przestępstw. Dlatego tak ważne jest zwalczanie tego typu przestępczości, ściganie sprawców oraz wypracowanie skutecznych metod wykrywczych oraz prewencyjnych. Policjanci Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w ciągu ostatnich czterech lat przeprowadzili w sumie 33 ogólnokrajowe realizacje wymierzone przeciwko internetowym pedofilom. W przeprowadzonych akcjach, typu Charly, Karuzela, Irys, policjanci zabezpieczyli setki komputerów, twardych dysków i innych nośników pamięci cyfrowych i analogowych, które zostały poddane bardzo szczegółowej analizie. Na podstawie wyników tych analiz wiele osób usłyszało zarzuty między innymi za posiadanie, sprowadzanie, rozpowszechnianie i utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Dzięki współpracy międzynarodowej polskich funkcjonariuszy żadna osoba dopuszczająca się łamania prawa w sieci nie może czuć się bezkarna.

Na konferencji TAPT jednym z tematów poruszonych przez policjantów Biura Kryminalnego jest zjawisko child-groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez Internet. Polega to na tym, że sprawcy za pośrednictwem sieci nakłaniają małoletnich do czynności seksualnych – dlatego bardzo ważne jest oddziaływanie prewencyjne nie tylko na najmłodszych, ale także na ich rodziców i opiekunów. Jak podkreślają funkcjonariusze, nasze dzieci są narażone w Internecie na wiele niebezpieczeństw, a ich bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od rodziców, którzy powinni wiedzieć jakie strony odwiedza ich pociecha, z kim się kontaktuje i o czym rozmawia z innymi użytkownikami stron www.

(Biuro Kryminalne KGP / ks)

Powrót na górę strony