Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol!

Data publikacji 21.06.2011

„Pozory mylą, dowód nie” - pod takim hasłem Komenda Główna Policji i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie od 2009 r. realizują kampanię edukacyjną, której zadaniem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu małoletnim. Dziś odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną edycję programu.

Celem realizowanej od 2009 roku kampanii „Pozory mylą, dowód nie” jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej mł. insp. Ryszard Garbarz, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji omówił problem picia alkoholu przez małoletnich, przede wszystkim ukazał skalę problemu oraz jego kryminogenne aspekty. Jak wynika z policyjnych statystyk, od dwóch lat liczba ujawnionych nietrzeźwych osób do 18 roku życia spada, przy czym w 2010 r. był to spadek znaczący – o 22% w stosunku do 2009 r. Podobnie rzecz ma się w przypadku liczby nieletnich dowiezionych przez Policję do izb wytrzeźwień. Nie mniej jednak zwrócił uwagę na to, że stan nietrzeźwości u osób niepełnoletnich szczególnie sprzyja wzrostowi agresywności i jest źródłem zachowań patologicznych. Ogółem w 2010 r. 51 163 nieletnich (do 17 r. życia) było podejrzanych o popełnienie czynów karalnych, w tym m.in. bójek, pobić, kradzieży, rozbojów, czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ale także najcięższych, jak zabójstwa i zgwałcenia. Z policyjnych danych wynika, że wśród nieletnich sprawców czynów karalnych w 2010 r. na 15 828, u których wykonano badanie stanu trzeźwości, ponad 2 300 z nich było pod wpływem alkoholu, co stanowi prawie 15%. Statystycznie oznacza to, że 15 nieletnich sprawców na każde 100 przebadanych znajdowało się pod wpływem alkoholu. Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji poruszył również zagadnienia dotyczące łatwego dostępu osób niepełnoletnich do alkoholu w sklepach i nieprzestrzeganie przez sprzedawców ustawowych zakazów w tym względzie.

Prezentacja "Pozory mylą, dowód nie"
» Kliknij aby pobrać prezentację «

Następnie głos zabrała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie, która podkreśliła efekty dwóch dotychczasowych edycji kampanii. Dotychczasowe działania zaowocowały pozytywnymi zmianami w świadomości sprzedawców i właścicieli sklepów. Omówiła również specyfikę tegorocznej edycji, która polega na zaangażowaniu w akcję instytucji samorządowych i organizacji lokalnych. To właśnie przede wszystkim one powinny działać na rzecz zwrócenia uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie upoważnia do zakupu napojów alkoholowych. Wspomniała także o konkursie „Odpowiedzialna Gmina 2011”, w ramach którego zostanie wyróżnionych 10 gmin realizujących kampanie najpełniej, najbardziej efektywnie. Już teraz zaprosiła na wręczenie specjalnych statuetek w październiku br. Podziękowała również przedstawicielom Komendy Głównej Policji za wsparcie i współpracę w realizacji akcji.

Film Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol!

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol! (format flv - rozmiar 11.81 MB)

O kampanii

Kampania „Pozory mylą, dowód nie 2011” opiera się na dystrybucji pakietów edukacyjno - informacyjnych do urzędów gmin oraz gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a za ich pośrednictwem do organizacji społecznych, które mogłyby aktywnie włączyć się realizację programu. W zestawie znajdą się ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, film szkoleniowy edukujący sprzedawców jak reagować na próby zakupu alkoholu przez małoletnich oraz stosowane przez nich w takich przypadkach sztuczki, a także broszura dla rodziców omawiająca ogromną rolę wychowania w rodzinie w przeciwdziałaniu sięgania po alkohol przez małoletnich. W dotarciu do adresatów kampanii w całej Polsce pomogą funkcjonariusze Policji, którzy będą również monitorować przebieg działań w sklepach.

W ramach kampanii uruchomiona została infolinia 0801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl, na której dostępne są wszelkie dokumenty i informacje z nią związane. Gminy i organizacje mogą też za ich pośrednictwem zgłaszać swoje uczestnictwo. Takie zgłoszenie jest ponadto równoznaczne z udziałem w konkursie „Odpowiedzialna Gmina 2011”. W jego ramach wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników, którzy kampanię zrealizowali najpełniej, najbardziej kompleksowo i – w szczególności - z wykorzystaniem własnych inicjatyw, wykraczających poza standardowe działania, związane z dystrybucją pakietów edukacyjno-promocyjnych oraz organizacją szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów.


 

Powrót na górę strony