Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Samolot dla dolnośląskiej policji

Data publikacji 21.06.2011

Na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie odbyło się przekazanie KWP we Wrocławiu lekkiego samolotu Aeroprakt – 22LS, zakupionego na wniosek policji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ten lekki samolot to pierwsza tego typu maszyna w polskiej Policji.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, przedstawiciele producenta samolotu oraz kierownictwo lotniska.

Po przekazaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego samolotu, Kapelan Dolnośląskiej Policji poświęcił maszynę. Zakupiony samolot uzupełni lotnictwo Dolnośląskiej Policji. Maszyna może odbywać długie, nawet 6-godzinne loty - koszt jednej godziny to zaledwie ok. 150 zł, co ma istotne znaczenie w przypadku m.in. lotów patrolowych czy monitorujących zagrożenia. Jego wyposażenie pozwoliło na dopuszczenie go także do lotów nocnych. Ten lekki samolot może startować i lądować w przygodnym terenie. Dzięki dużym przeszklonym powierzchniom kabiny, załoga ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Zakupiony Aeroprakt – 22LS, to samolot spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa załogi. Ma on odpowiednie atesty i certyfikaty. Jego niezawodność potwierdza fakt, że maszyny te latają niemal na wszystkich kontynentach i w bardzo różnych warunkach klimatycznych.

Samolot będzie realizował zadania m.in. w zakresie:

  • monitorowania zagrożeń: obserwacja akwenów, rzek, terenów leśnych, rozpoznanie zagrożeń kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów,
  • monitorowania i rejestrowania zdarzeń, osób i miejsc w aspekcie zapewnienia porządku publicznego i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
  • koordynowania działań w sytuacjach kryzysowych,
  • zabezpieczania prowadzonych akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi,
  • zabezpieczania prewencyjnego porządków na akwenach oraz udziału w akcjach ratowniczych,
  • współdziałania z patrolami ruchu drogowego na trasach koordynacji służby oraz z pozostałymi patrolami będącymi w służbie patrolowo-obchodowej,
  • prowadzenia działań pościgowo-blokadowych,
  • poszukiwania osób zaginionych,
  • zabezpieczania porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych, w tym przede wszystkim w trakcie EURO 2012 oraz uroczystości państwowych i kościelnych.

Zakup samolotu lekkiej konstrukcji stanowi odpowiedź na potrzeby województwa, w szczególności na problemy dostrzeżone w praktyce działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo całego regionu. Obecnie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu posiada dwa śmigłowce typu Mi-2. Parametry techniczne tych maszyn umożliwiają realizację zadań innych niż te, które będzie realizował samolot, m.in. ewakuację ludzi z miejsc zagrożonych. Eksploatacja śmigłowców jest jednak dużo mniej ekonomiczna, dlatego lekki samolot uzupełni lotnictwo policyjne na Dolnym Śląsku przede wszystkim w zakresie działań i zabezpieczeń prewencyjnych oraz w zakresie zabezpieczania obiektów i instalacji mających newralgiczne znaczenie dla funkcjonowania województwa dolnośląskiego i monitorowania zagrożeń.

Monitorowana będzie infrastruktura krytyczna i cały obszar województwa dolnośląskiego, a dane uzyskane w trakcie monitorowania udostępniane będą zainteresowanym podmiotom, które zajmują się bezpieczeństwem województwa - chodzi tu np. o Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Straż Pożarna, Lasy Państwowe itd.

Realizacja niniejszego projektu powinna przyczynić się do ograniczenia potencjalnej liczby osób poszkodowanych oraz wysokość strat materialnych powstałych w wyniku zagrożeń naturalnych, jak i zagrożeń technologicznych. Samolot w znacznym stopniu wpłynie na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań w sytuacjach kryzysowych, co z kolei pozwoli lepiej zapobiegać oraz ograniczać skutki powstałych zagrożeń środowiskowych. W rezultacie ta inwestycja to nie tylko doposażenie KWP we Wrocławiu, ale także, dzięki możliwości monitorowania infrastruktury krytycznej i zagrożeń, wzrost bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Koszt zakupu samolotu wraz z jego wyposażeniem i przeszkoleniem pilotów to 310 tys. złotych.  300 tys. pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i środki te przyznane zostały Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na realizację projektu „Zakup lekkiego samolotu jako element monitorowania infrastruktury krytycznej oraz zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze całego Województwa Dolnośląskiego” w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”. Pozostałe 10 tys. złotych to środki pochodzące z budżetu Policji.

(źródło: KWP we Wrocławiu)

Film Samolot dla dolnośląskiej policji

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Samolot dla dolnośląskiej policji (format flv - rozmiar 8.96 MB)

Powrót na górę strony