Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Europolu i Konwencja Szefów Policji Europejskich

Data publikacji 29.06.2011

1 lipca Królowa Holandii Beatrix, w towarzystwie dygnitarzy z całej Europy, w tym ministrów i szefów policji europejskich, dokona uroczystego otwarcia nowej siedziby Europolu w Hadze. Uroczystość zaplanowano na dzień przejęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej - policyjnym akcentem będzie udział delegacji z KGP, na czele z Komendantem Głównym Policji, a także Policyjnej Orkiestry Reprezentacyjnej z KWP we Wrocławiu. Otwarcie nowej siedziby będzie połączone z Europejską Konwencją Szefów Policji.

Europejska Konwencja Szefów Policji rozpocznie się 29 czerwca, a skończy 1 lipca.  W przeddzień sesji plenarnej konwencji odbędą się dwa panele eksperckie, które będą się koncentrowały się na kwestii przyszłości zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Głównym celem przedmiotowych spotkań będzie w szczególności uzgodnienie przepisów i wytycznych w zakresie wspólnych działań podejmowanych przez organy egzekwowania prawa w przyszłości. Wnioski z panelów eksperckich zostaną przedstawione ministrom i szefom policji.

Udział w konwencji weźmie około 200 osób, w tym ministrowie i szefowie policji europejskich, przedstawiciele organów ścigania i środowisk akademickich. W imieniu Polski w konwencji będą uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w MSWiA Minister Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony