Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydencja w UE

Data publikacji 01.07.2011

1 lipca rozpoczyna się Prezydencja Polski w UE. Dla Policji oznacza to przewodnictwo w pięciu grupach roboczych Rady UE oraz gremiach dwóch agencji europejskich: Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Policja będzie także jednym z podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa Prezydencji.

W ramach Programu Prezydencji kluczowym obszarem, będącym w zainteresowaniu polskiej Policji, będzie rozwój współpracy Państw Członkowskich UE w zakresie zwalczania przestepczości, w tym poprzez zacieśnienie współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. Najważniejszym priorytetem będzie walka z przestępczością narkotykową, szczególnie w kontekście zwalczania produkcji i handlu narkotykami syntetycznymi. Policja będzie też odpowiedzalna za sprawdzenie, czy dane państwo członkowskie lub państwo strefy Schengen wdraża dorobek prawny Schengen i oraz dorobek prawny UE

Przez najbliższe półrocze eksperci policyjni realizować będą szereg zaplanowanych przedsięwzięć, m.in. w zakresie organizacji 16 spotkań i konferencji krajowych oraz zagranicznych.

Polska Policja jest również przygotowana na zabezpieczenie spotkań z udziałem delegacji międzynarodowych wszystkich szczebli, organizowanych w ramach polskiej Prezydencji na terenie całego kraju. Spotkania w ramach prezydencji zostały podzielone na 4 kategorie. Policja będzie instytucją wiodącą w zabezpieczaniu przedsięwzięc III i IV kategorii ( w sumie ponad 400 spotkań).

gp

Zobacz stronę poświęconą Prezydencji >>

Powrót na górę strony