Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Europolu

Data publikacji 01.07.2011

Od 29 czerwca do 1 lipca w nowej siedzibie Europolu odbyła się Konwencja Szefów Policji Europejskich (European Police Chiefs Convention - EPCC). Spotkanie zostało zorganizowane w związku z oficjalnym otwarciem nowego budynku Europolu i zbiegło się z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

W ramach Konwencji odbyły się warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące problematyki przyszłości zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu. Udział w panelach dyskusyjnych wzięli przedstawiciele CBŚ KGP. Konkluzje z przedmiotowych warsztatów zostały przedstawione na sesji plenarnej w dniu 1 lipca br., w której udział wzięli ministrowie oraz Szefowie Policji Unii Europejskiej.

Pierwszy dzień polskiej Prezydencji w Radzie UE, tj. 1 lipca 2011r. został zainaugurowany przez przedstawicieli MSWiA i Policji w nowej siedzibie Europolu.

Podsekretarz Stanu w MSWiA Minister Adam Rapacki podczas panelu dyskusyjnego na zakończenie 3 dniowej Konwencji Szefów Policji UE z udziałem komisarz UE do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström, przedstawił priorytety polskiej Prezydencji w dziedzinie spraw wewnętrznych oraz rozwiązania systemowe, które zostały wykorzystane przez Policję w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Początek polskiej Prezydencji to również oficjalne otwarcie nowej siedziby Europolu z udziałem królowej Niderlandów Beatrix. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał Minister Adam Rapacki, który pogratulował Dyrektorowi Europolu tak wspaniałej siedziby życząc dalszych sukcesów w wypełnianiu zadań nałożonych na Europol.

Z inicjatywy Ambasadora Węgier w Królestwie Niderlandów zorganizowano oficjalne przekazanie Prezydencji, w której wzięli udział szefowie europejskich Policji. Ustępujący przewodniczący Zarządu Europolu – Francisco José Aranda przekazał symboliczny dzwon, atrybut przewodniczącego, mł. insp. Rafałowi Łysakowskiemu, który będzie sprawował tę funkcję przez kolejne 18 miesięcy (podczas tzw. trio-presidency, tj. prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej).

Ten podniosły moment rozpoczęcia polskiej Prezydencji w Radzie UE uświetniła swoim występem orkiestra reprezentacyjna Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która uświetniła uroczystości koncertem i musztrą paradną na centralnym placu w Hadze, a następnie ceremonię oficjalnego otwarcia nowej siedziby Europolu przez Królową Niderlandów Beatrix. Występ spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród zaproszonych gości oraz pracowników Europolu.

W Konwencji udział wzięło około 200 osobistości, w tym ministrowie i szefowie Policji europejskich, przedstawiciele organów ścigania, środowisk akademickich oraz ambasad.

Polska była reprezentowana przez wiceministra MSWiA Adama Rapackiego, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Rafała Łysakowskego, nadkom. Jarosław Sordyla – szefa Sekcji ds. Europolu w BMWP KGP, Dyrektora CBŚ KGP insp. Adama Maruszczaka oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Celnego, a także szefa CAT ABW.

Podczas przedmiotowej Konwencji polscy delegaci spotkali się również w nowej siedzibie Europolu z zespołem Polskiego Biura Łącznikowego – podinsp. Mirosławem Kaczmarkiem, podinsp. Bogdanem Dominiczakiem, asp. Grzegorzem Kaniosem oraz mjr. Maciejem Chabrowskim z ABW.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony