Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

VI Przystanek PaT Ostrołęka/Kadzidło 2011

Data publikacji 05.07.2011

W Ostrołęce rozpoczął się VI Przystanek PaT , czyli coroczne, ogólnopolskie spotkanie młodzieży, która uczestniczy w warsztatach artystycznych. Przystanek jest jednym z obszarów Programu „Profilaktyka a Ty” wpisanego do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Na uczestników Przystanku każdego roku czeka moc atrakcji. Przez pięć dni odbywają się bezpłatne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Można wziąć udział m.in. w zajęciach teatralnych, wokalnych, tanecznych, literackich, plastycznych, recytatorskich, dziennikarskich, iluzjonistycznych, charakteryzatorskich i technicznych. W programie przewidziane są również warsztaty profilaktyczne, rozmowy filozoficzne koncerty oraz spektakle w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski.
 

Program stawia przed sobą szereg celów:

  • Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych  na  innowacyjnych  metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
  • Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
  • Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
  • Tworzenie ogólnopolskiej (a w przyszłości międzynarodowej) społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.

Przystanek PaT to nie tylko warsztaty artystyczne dla młodzieży ale również profesjonalne szkolenia dla instruktorów teatralnych i policyjnych specjalistów ds. prewencji kryminalnej. W akcję zawsze zaangażowane są lokalne władze oświatowe, samorządowe, Policja i media. Tegoroczny Przystanek odbędzie się z udziałem gości z Belgii, Brazylii, Danii, Kuby, Litwy, Niemiec, USA, Węgier i Włoch.

 

PROGRAM VI PRZYSTANKU PaT

Powrót na górę strony