Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji macedońskiej w ramach unijnego instrumentu TAIEX

Data publikacji 04.07.2011

Dzisiaj rozpoczyna się wizyta studyjna w Polsce delegacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Spotkanie z przedstawicielami polskiej Policji potrwa trzy dni. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę macedońską wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego UE – TAIEX. Beneficjentami - uczestnikami przedsięwzięcia jest troje przedstawicieli Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Standardów Zawodowych MSW FYROM.

Spotkanie ma na celu wymianę najlepszych praktyk w zakresie mechanizmów ochrony praw człowieka w działalności służb Policji. Macedońscy partnerzy będą mieli możliwość zapoznać się z doświadczenia strony polskiej m.in. w zakresie działalności policyjnych Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, procedur zatrzymania i aresztowania osób oraz zwalczania zjawiska dyskryminacji i nadużycia siły w czasie akcji policyjnych.

W programie wizyty studyjnej przewidziano spotkania w Komendzie Głównej Policji i w pozostałych, wybranych jednostkach Policji - m.in. Komendzie Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Panele szkoleniowe będą prowadzone przez pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka – mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza (KGP), mł. insp. Bogumiłę Bogacką – Osińską (KSP) oraz podkm. Annę Rybicką – Nowek (CSP).

W przedsięwzięcie zaangażowani są również przedstawiciele innych organizacji współpracujących z polską Policją w dziedzinie ochrony praw człowieka – Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Należy podkreślić, że podczas dzisiejszej wizyty w pierwszej z instytucji, macedońskich gości swoją obecnością zaszczyciła Pani Irena Lipowicz pełniąca obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warto podkreślić, że polska Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach funduszu TAIEX (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten oprócz wizyt studyjnych umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji w ostatnich miesiącach brali udział w spotkaniach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej m. in. w Turcji, Mołdawii i Serbii.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony