Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europa podejmuje działania w zakresie nowych narkotyków syntetycznych

Data publikacji 08.07.2011

7 lipca 2011 r. w Warszawie odbyła się coroczna konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD), współorganizowana przez Komisję Europejską i Polską Prezydencję w UE. Jej tematem przewodnim były nielegalne narkotyki i nowe substancje psychoaktywne.

Konferencja stała się okazją do wymiany opinii przez tych, którzy kształtują politykę antynarkotykową na szczeblu narodowym i europejskim, oraz praktyków działających w tym obszarze na poziomie lokalnym. Wśród prelegentów znaleźli się: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Andrzej Włodarczyk oraz przedstawiciele instytucji europejskich odpowiedzialni za politykę antynarkotykową. W wydarzeniu wzięli również udział sygnatariusze Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, naukowcy oraz goście honorowi, w tym Krzysztof Jaryczewski, założyciel zespołu rockowego „Oddział Zamknięty”.

Konferencja zgromadziła osoby zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na wiele pytań, w tym: W jaki sposób przeprowadzać dobrowolne testy na obecność narkotyków? Jak szkolić dziennikarzy, by potrafili właściwie informować o różnych formach uzależnień? Jak stosować terapię przez muzykę? Co może uczynić firma prywatna, by identyfikować nowe substancje psychoaktywne pojawiające się na rynku? Czy muzyka to skuteczny sposób docierania z pozytywnym przekazem do młodzieży?

Zainaugurowana dwa lata temu kampania EAD ma na celu zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z zażywaniem nielegalnych narkotyków. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących organizacje, które zdecydowały się podjąć konkretne działania w tym obszarze. Najważniejszym poruszanym problem było pojawianie się nowych substancji psychoaktywnych. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za proponowanie państwom członkowskim, by nowe środki psychoaktywne były poddawane kontroli zgodnie z Decyzją Rady 2005/387/WSiSW. Komisja dokonuje przeglądu mechanizmu szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych, ustanowionego Decyzją Rady. Dąży też do tego, by ten mechanizm był bardziej skuteczny. Będzie to kluczowe zagadnienie „Raportu na temat oceny funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych”, który przedstawi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej V. Reding. W ten sposób Komisja Europejska wspiera Polskę i inne państwa członkowskie UE w walce z narkotykami syntetycznymi.

(źródło: CBŚ KGP)
 

Powrót na górę strony