Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na straży bezpieczeństwa i porządku podczas prezydencji

Data publikacji 20.07.2011

Znaczący ciężar odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa spotkań podczas polskiej prezydencji spoczywa na Policji. Wydarzenie to jest również ogromnym wyzwaniem logistycznym. Policjanci strzegą nie tylko uczestników spotkań ministerialnych, ale również mieszkańców Sopotu i turystów.

Do najważniejszych zadań Policji w trakcie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej należy zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa uczestników spotkań i ochrona obiektów. Funkcjonariusze pilotują floty prezydencji, jednocześnie zwracając uwagę na minimalizację utrudnień w ruchu drogowym. Policja zajmuje się również zabezpieczeniami pirotechnicznymi i koordynacją działań związanych m.in. z rozpoznaniem zagrożeń kryminalnych.

Codziennie policjanci zabezpieczają trasy przejazdów około 38 kolumn pojazdów floty prezydencji oraz pilotują je. W to przedsięwzięcie zaangażowanych jest każdego dnia około 120 policjantów. Realizacja zadań jest oparta na trójelementowym podziale prowadzonych przez policjantów działań w obszarach:
• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach spotkań, rejonach bezpośrednio przyległych i w trakcie przejazdów,
• zapewnienie bezpieczeństwa osób, podlegających szczególnej ochronie tzw. VIP,
• zapewnienie bezpieczeństwa innych uczestników spotkań (zaproszeni goście, delegaci, dziennikarze, osoby towarzyszące VIP-om).

Policjanci są przygotowani na wszelkie scenariusze, jakie mogą wydarzyć się podczas trwania spotkań ministerialnych i eksperckich. Współpracują z innymi służbami odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa. Szczególny nacisk kładziony jest na kooperację w zakresie bieżącego przekazywania posiadanych informacji o wszelkich zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pobytu ochranianych osób. Jeszcze przed rozpoczęciem prezydencji, w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, policjanci przeprowadzili wraz z innymi służbami symulacje zakłóceń ładu i porządku w budynkach, w których odbywają się spotkania ministerialne. Głównym celem tych ćwiczeń było usprawnienie współdziałania pomiędzy poszczególnymi służbami w sytuacjach kryzysowych oraz doskonalenie umiejętności uczestników w sytuacjach zagrożenia.

(KWP w Gdańsku/pz)
 

Powrót na górę strony