Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy z UMCS

Data publikacji 21.07.2011

Wczoraj w samo południe zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Dariuszem Działo, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez JM Rektora, prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego. Porozumienie określa zasady rozwoju badań naukowych, wpływających na bezpieczeństwo i porządek publiczny regionu i kraju oraz służących poprawie jakości życia mieszkańców.

Za niezbędne uznano inicjowanie i prowadzenie działań, mających na celu kreowanie nowoczesnego zaplecza analitycznego. Umożliwi to diagnozę problemów, proponowanie długofalowych rozwiązań oraz monitoring efektywności podejmowanych wspólnie przedsięwzięć.

W zakresie wspomnianych wyżej badań naukowych zaplanowano m.in. udostępnianie danych będących w dyspozycji Policji do projektów naukowo-badawczych pracowników naukowych i studentów UMCS i odwrotnie - przekazywanie przez pracowników naukowych i studentów UMCS wyników przeprowadzonych analiz Wojewódzkiej Komendzie Policji.

Pion prewencji jest zainteresowany wynikami badań nad demoralizacją i przestępczością nieletnich czy nad przemocą w rodzinie. Żeby skuteczniej przeciwstawiać się tego typu zjawiskom, konieczne jest korzystanie z wyników badań naukowych i to badań w wielu dyscyplinach - od pedagogiki i socjologii aż po analizy prawne.

Pion kryminalny z dużym zainteresowaniem oczekuje analiz aspektów prawnych zwalczania przestępczości związanych z handlem ludźmi i pedofilią. To wyjątkowo trudne do zwalczania przestępstwa i zewnętrzne profesjonalne analizy mogą ułatwić procesowe udowodnienie winy osobom zatrzymanym przez Policję.

Laboratorium Kryminalistyczne jest gotowe do współpracy w zakresie chemii (badania instrumentalne oraz badania szeroko pojętych narkotyków i środków zastępczych) oraz badań genetycznych.

Wydział ruchu drogowego - który już podjął współpracę z Wydziałem Nauk o Ziemi UMCS - spodziewa się, że możliwe będzie opracowanie elektronicznej aplikacji przedstawiającej zagrożenia w ruchu drogowym na obszarze województwa lubelskiego i umożliwiającej szerszą analizę czynników mających wpływ na zdarzenia drogowe - pogoda, pora dnie, etc. To zakres stosunkowo nowej metody badawczej nazywanej analizą czasoprzestrzenną. Metoda ta może posłużyć także do obserwowania tendencji zmian w innych zjawiskach przestępczych na terenie miasta i regionu.

(KWP w Lublinie / pz)
 

Powrót na górę strony