Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji macedońskiej w ramach unijnego instrumentu TAIEX

Data publikacji 22.08.2011

Dzisiaj rozpoczyna się w Polsce wizyta studyjna delegacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii. Spotkanie z przedstawicielami polskiej Policji potrwa dwa dni. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę macedońską wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego UE – TAIEX. Spotkanie ma na celu wymianę najlepszych praktyk w zakresie mechanizmów zwalczania fałszerstw środków pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem waluty Euro. Macedońscy partnerzy będą mieli możliwość zapoznać się z polskimi i europejskimi doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami w przedmiotowej dziedzinie, mechanizmami współpracy między właściwymi instytucjami krajowymi oraz najnowszymi technikami badawczymi w zakresie wykrywania fałszerstw.

W programie wizyty studyjnej przewidziano spotkanie w Komendzie Głównej Policji, w czasie którego przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z ekspertami Centralnego Biura Śledczego KGP. Zagraniczni goście będą mieli również okazję wizytować inne polskie instytucje – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Narodowy Bank Polski.

Warto podkreślić, że polska Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach funduszu TAIEX (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten oprócz wizyt studyjnych umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji w ostatnich miesiącach brali udział w spotkaniach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej m. in. w Turcji, Mołdawii i Serbii.

( BMWP KGP / mw / fot.mk)

Powrót na górę strony