Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny w ramach unijnego instrumentu TAIEX

Data publikacji 25.08.2011

Dzisiaj rozpoczyna się wizyta studyjna w Polsce delegacji z Ministerstwa Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Finansów i Skarbu Bośni i Hercegowiny. Spotkanie z przedstawicielami polskiej Policji potrwa dwa dni. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę bośniacką wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego UE – TAIEX. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym przestępczości narkotykowej. Polscy eksperci szczegółowo przedstawią zagranicznym gościom procedury konfiskaty i niszczenia nielegalnych środków psychoaktywnych.

W programie wizyty studyjnej przewidziano spotkanie w Komendzie Głównej Policji, w czasie którego przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z ekspertami Centralnego Biura Śledczego KGP. Zagraniczni goście będą mieli również okazję wysłuchać prezentacji przedstawicieli innych polskich instytucji – Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto, w programie wizyty przewidziano wizytę w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie – unikatowej w skali międzynarodowej jednostce szkoleniowej w tej dziedzinie przestępczości zorganizowanej.

Warto podkreślić, że polska Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z Bośni i Hercegowiny, jako kraju kandydującego do UE. Oprócz aktualnej wizyty, eksperci polskiej Policji we wrześniu wezmą udział w międzynarodowych warsztatach w Sarajewie dot. metod śledczych. Ponadto polska Policja we współpracy ze stroną holenderską, rumuńską i słoweńską w najbliższych miesiącach rozpocznie realizację dużego projektu szkoleniowego w ramach instrumentu Twinningu, który ma na celu wsparcie reformy policji w Bośni i Hercegowinie. Przedmiotowe przedsięwzięcia koordynowane są Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - punkt kontaktowy ds. programów Twinning / TAIEX znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP.

(BMWP KGP / mw / fot.mk)

Powrót na górę strony