Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole polsko - czeskie

Data publikacji 27.08.2011

Polscy i czescy policjanci ruchu drogowego zakończyli przygotowania do wspólnych patroli prewencyjnych. W dwudniowym seminarium szkoleniowym w miejscowości Frydek-Mistek uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Opolszczyzny, woj. śląskiego i Republiki Czeskiej. Opole reprezentowało dziewięciu funkcjonariuszy z Prudnika i Głubczyc.

Celem projektu "Bezpiecznie na drogach na terenach przygranicznych wspieranie prewencji i wspólne rozwiązywanie problemów" jest pogłębianie i rozszerzanie współpracy policji po obu stronach granic,
które służyć będzie poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach przygranicznych.

Pierwsze prace w ramach tego projektu rozpoczęły się w styczniu tego roku od złożenia podania o środki finansowe w ramach Funduszy Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. W kwietniu zebrano grupę monitoringową i uzyskano decyzję o przyznaniu dotacji.

Kolejnym etapem było seminarium szkoleniowe dla czeskich i polskich funkcjonariuszy, które odbyło się w dniach 24-25 sierpnia. Opolscy, śląscy i czescy policjanci zapoznali się z nowoczesnym sprzętem pomiarowym pozyskanym w ramach tego projektu (m.in. urządzenia służące do mierzenia przepuszczalności świetlnej szyb samochodowych), a także z różnicami w przepisach dotyczących ruchu drogowego obowiązujących w obu państwach. Szkolenie zakończyło się wręczeniem przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ostrawie certyfikatów uczestnikom tego projektu. Opolskim funkcjonariuszom ukończenia kursu pogratulował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu mł. insp. Jacek Zamorowski.

Głównym odbiorcą tego działania jest morawsko-śląski garnizon Policji Republiki Czeskiej. We wspólnych patrolach ruchu drogowego wezmą udział policjanci z Głubczyc i Prudnika, z czterech przygranicznych powiatów woj.
śląskiego oraz czescy funkcjonariusze. Pierwsza część patroli odbędzie się po stronie czeskiej w okresie od 29 sierpnia do 2 września br.

KWP Opole / kj

Powrót na górę strony
Polska Policja