Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad”

Data publikacji 01.09.2011

„Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad” - to nazwa projektu, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. To pierwszy projekt realizowany w całości przez opolską komendę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Pradziad poprzez wzmocnienie sprawności współdziałania polskiej i czeskiej Policji.

Logotypy

Projekt Wspólnie dla bezpieczeństwa - współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE
Numer projektu PL.3.22/3.3.07/11.02386

 

Projekt, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu powstał na bazie współpracy opolskiej Policji z czeskim partnerem z Ołomuńca. Odpowiada on na potrzeby służb zajmujących się bezpieczeństwem w Republice Czeskiej, w zakresie poprawy komunikacji ze służbami naszego kraju oraz zacieśnienia współpracy w obszarze pogranicza.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom na obszarze Euroregionu Pradziad, to podstawowe zadanie polskiej i czeskiej Policji. Od czasu wejścia obu krajów do strefy Schengen, Euroregion Pradziad odwiedza coraz większa liczba turystów, rosną również wymagania mieszkańców co do skuteczności działania służb zapewniających bezpieczeństwo. Policja obu krajów ma wypracowane algorytmy wspólnych działań, jednak nie były one do tej pory ćwiczone.

Projekt „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad” pozwoli na ich sprawdzenie i ewentualne wprowadzenie zmian w celu zapewnienia większej efektywności.

Funkcjonariusze będą wspólnie ćwiczyli między innymi poszukiwania osób zaginionych oraz pościgi transgraniczne za przestępcami. Wspólne akcje będą dotyczyć także zabezpieczania mienia i ochrony życia mieszkańców podczas klęsk żywiołowych, udzielania pomocy w katastrofach komunikacyjnych oraz zabezpieczania imprez masowych po obu stronach granic.

Dwudniowe spotkanie, w trakcie, którego policjanci przeprowadzą ćwiczenie odbędzie się w Pokrzywnej (11 – 12 października) i zakończy je seminarium. Do kolejnego spotkania dojdzie 23 listopada br., kiedy to odbędzie się podsumowująca projekt konferencja.

Łączny koszt całego projektu to około 45 500 złotych, z czego ponad 9 000 euro pozyskano z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad.

(KWP Opole / mw)

Powrót na górę strony