Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strajk lekarzy, KGP wyjaśnia

Data publikacji 23.05.2007

W związku z doniesieniami medialnymi o zbieraniu informacji przez policjantów o strajkujących lekarzach Komenda Główna Policji wyjaśnia: policjanci zbierają jedynie informacje o tym, które placówki służby zdrowia przystąpiły do protestu.

Na Policji spoczywa bowiem ustawowy obowiązek utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, co dotyczy zarówno drobnych zdarzeń o charakterze lokalnym jak  też akcji o charakterze ogólnopolskim.

W sytuacji, gdy dochodzi do strajków związanych z tak budzącą zainteresowanie społeczne sprawą jak ochrona zdrowia na numery alarmowe Policji dzwonią osoby poszukujące pomocy. Dlatego policjanci muszą wiedzieć, gdzie i do jakich placówek medycznych takie osoby skierować.

Poniżej reprodukcja pisma Głównego Sztabu Policji 

 

 

 

Powrót na górę strony