Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PaT w Warszawie i Radomiu

Data publikacji 24.05.2007

W teatrze Oratorium 150 gimnazjalistów z dzielnicy Warszawa Praga Północ wzięło udział w kolejnym programie "Profilaktyka a Teatr". Tym razem aktorami w spektaklu edukacyjno-profilaktycznym "Blackout" byli studenci Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium. Program został zrealizowany w ramach praktyk studenckich ich uczelni.

Kierownik Salezjańskiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży "Oratorium" – ks. Dariusz Husak od września planuje realizację kolejnego projektu, w ramach którego młodzież będzie uczestniczyć m.in. w warsztatach teatralnych, polegających na prowadzeniu zajęć z dykcji, impostacji, emisji głosu, rytmiki, umiejętności poruszania się w przestrzeni scenicznej, umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, budowaniu postaci i umiejętności pracy z dźwiękiem i oświetleniem sceny. Zajęcia będą społecznie prowadzić instruktorzy teatru środowiska policyjnego Scena 07, w terminie od września do grudnia 2007 r. Efektem tej pracy ma być przygotowanie i premierowe wystawienie spektaklu teatralnego o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Projekt ten zakłada, iż twórcami spektaklu będzie młodzież w wieku szkolnym, a odbiorcami ich rówieśnicy. 

Głównym celem opisanej formy jest próba docierania do emocji człowieka. To właśnie dotarcie do strony emocjonalnej nastolatków daje większą szansę kształtowania ich postaw zwróconych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Młodzież zaproszona do tego projektu przez ks. Husaka to uczniowie praskich szkół, którzy nie mają popołudniowych zajęć i spędzają ten czas na podwórkach. Do grupy teatralnej zgłosiło się ponad 50 osób. To właśnie z nimi zrealizowany zostanie spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Blackout", który w ramach programu PaT obejrzą w przyszłym roku szkolnym prascy gimnazjaliści.

Na zaproszenie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji nadkom. Rafała Batkowskiego program PaT gościł również w Radomiu. Wydział Prewencji przy współpracy z władzami miasta przygotował dla ponad 300 gimnazjalistów realizację programu PaT/M w Teatrze Powszechnym. Obserwatorami programu byli prezydenci oraz komendanci jednostek Policji największych mazowieckich miast. Podobnie jak w Oratorium na Pradze Północ, w spektaklu "Blackout" prezentowanym w Radomiu wystąpili studenci Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM. Po spektaklu przeznaczonym dla młodzieży odbyła się dyskusja w gronie zaproszonych gości oraz obserwatorów – specjalistów ds. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. W rozmowie podkreślano potrzebę poszukiwania bardziej skutecznych form oddziaływania na kształtowanie postaw młodzieży szkolnej, zagrożonej zjawiskiem narkomanii.

Więcej o programie "Profilaktyka a Teatr" przeczytasz na www.pat.policja.pl

          

Powrót na górę strony