Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na Konferencji SRC11

Data publikacji 21.09.2011

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dniach 19-21 września bierze udział w konferencji SRC11 w Warszawie, która odbywa się w ramach tegorocznej prezydencji Polski w UE. Uczelnia prezentuje pięć realizowanych projektów badawczych w tym m.in. prototyp policyjnego wielofunkcyjnego ruchomego stanowiska dowodzenia oraz prototyp symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

Głównym celem udziału w konferencji SRC11 jest zaprezentowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W trakcie prezentacji demo przed Centrum Nauk Kopernik w Warszawie Uczelnia przedstawiła prototyp policyjnego wielofunkcyjnego ruchomego stanowiska dowodzenia. Pojazd ten, jako ruchome stanowisko dowodzenia, integrujące środki informatyczne, łączności i optoelektroniki będzie kluczowym technicznym środkiem wsparcia działań, wykorzystywanym podczas realizowanych akcji i operacji policyjnych w sytuacji zagrożeń terrorystycznych, zabezpieczeń imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz zgromadzeń i uroczystości publicznych wysokiego ryzyka, blokad dróg, zorganizowanych działań pościgowych, poszukiwań osób, akcji ratowniczych itp.

Ponadto zaprezentowany został prototyp symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Za pomocą wspomnianego symulatora funkcjonariusze Policji trenować będą procesy decyzyjne wspomagane multimedialnie. Trening umożliwi między innymi identyfikację błędów i luk w planach działań dowódców operacji policyjnych oraz planach reagowania kryzysowego, naukę kierowania (w szczególności dowodzenia) siłami i środkami Policji i podmiotów współdziałających, nauczanie autokontroli czynności i natychmiastowej reakcji na popełnione błędy, jak również naukę pracy w zespole. Właściwie przygotowana dydaktyczna gra decyzyjna na poziomie taktyczno-strategicznym doskonale pozoruje działania w warunkach rzeczywistych i rozwija zdolność twórczego poszukiwania rozwiązań oraz podejmowania szybkich decyzji, rozumienia i wiązania w całość związków przyczynowo-skutkowych, a także odporność na stres.

(WSPol w Szczytnie / mw)
 

Powrót na górę strony