Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

III panel projektu "MiniEuroeast"

Data publikacji 22.09.2011

Dziś w Kiszyniowie kończy się trzeci panel szkoleniowy projektu „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”. Spotkanie, które oficjalnie otworzył 19 września Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Rafał Łysakowski, trwało cztery dni.

Projekt „MiniEuroeast”, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest pierwszą tak dużą inicjatywą polskiej Policji skierowaną do krajów Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń oraz utworzenie sieci współpracy z właściwymi służbami sześciu państw w zakresie umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego partnerów i efektywnego wykorzystywania przez nich instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Projekt koordynowany jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W spotkaniu w Kiszyniowie uczestniczyło łącznie 23 przedstawicieli szczebla eksperckiego z centralnych organów egzekwowania prawa Republiki Mołdowy (współgospodarz, 15 reprezentantów), Azerbejdżanu (3 reprezentantów) i Gruzji (5 reprezentantów). W czasie panelu szkoleniowego policyjni eksperci z CBŚ KGP, Biura Prewencji KGP i BMWP KGP podzielili się ze wschodnimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i handlu ludźmi, utrzymywania porządku publicznego oraz pozyskiwania funduszy unijnych.

Okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu, trwających od maja br., będzie ostatni, IV panel w Warszawie, który zgromadzi 12 przedstawicieli wysokiego szczebla eksperckiego z właściwych służb wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie zaplanowane jest w połowie października br. w Warszawie

Realizacja projektu „MiniEuroeast” wpisuje się w promocję naszego kraju, jak i samej polskiej Policji w państwach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego - jednego z priorytetów  Polskiej Prezydencji w UE.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja