Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Logistyczne zarządzanie policją w krajach UE - najlepsze praktyki

Data publikacji 30.09.2011

Dziś zakończyła się w Jachrance koło Serocka międzynarodowa konferencja dotycząca logistycznego zarządzania policją w krajach Unii Europejskiej zorganizowana przez przez Komendę Główną Policji. Wczoraj w uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli m.in. Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz nadinsp. Andrzej Trela, Zastępca Komendanta Głównego Policji, a gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji podsumował dziś dwudniowe spotkanie.

W spotkaniu udział wzięły osoby odpowiadające za logistykę, łączność, informatykę oraz finanse w policjach państw UE oraz krajach kandydujących. Uczestnicy konferencji wymienili się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem logistycznym służb porządku publicznego w warunkach kryzysu gospodarczego.

Konferencja swoim zakresem objęła wiele zagadnień, wśród których najważniejsze to:
• sposób ustanowienia priorytetów działań i kosztów,
• wykorzystanie ograniczonych źródeł finansowania zadań,
• wprowadzone programy i działania racjonalizujące procesy kosztotwórcze,
• wpływ działań oszczędnościowych na jakość świadczonych usług publicznych i jakość działań Policji,
• pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania logistycznego w ramach projektów naukowo-badawczych,
• wypracowanie narzędzi i technik zarządczych dla logistyki policyjnej.

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Międzynarodowej Konferencji dot. logistycznego zarządzania policją w krajach UE - najlepsze praktyki i kierunki rozwoju, w którym udział wzięli m.in. Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz nadinsp. Andrzej Trela, Zastępca Komendanta Głównego Policji. Dzisiaj odbyły się kolejne wystąpienia i prezentacje związane z zarządzaniem logistycznym w jednostkach policji.

Dzisiaj odbyło się również podsumowanie dwudniowego spotkania. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, zamykając konferencję, podziękował organizatorom i podkreślił cele, które im przyświecały - Przystępując do organizacji konferencji zakładaliśmy, że koniecznością staje się powołanie forum wymiany informacji i doświadczeń z zakresu logistycznego zarządzania służb porządku publicznego. Forum, które będzie służyło upowszechnianiu doświadczeń i dobrych sprawdzonych procedur i sposobów działania we wszystkich krajach Unii Europejskiej – powiedział gen. insp. Andrzej Matejuk. Komendant wyraził również nadzieję, że inicjatywa organizacji konferencji na temat logistycznego zarządzania policją na stałe wejdzie w kalendarz prezydencji innych krajów UE.

Powrót na górę strony