Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe „System organizacji szkolenia i wykorzystania psów służbowych w Policji”

Data publikacji 06.10.2011

W dniach 5 – 6 października z inicjatywy Biura Prewencji KGP w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone kynologii policyjnej z udziałem naczelników oraz koordynatorów – policjantów z wydziałów prewencji KWP/KSP właściwych w sprawach realizacji zadań związanych z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów służbowych w służbie prewencyjnej Policji.

W seminarium uczestniczą też zaproszeni goście reprezentujący Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, Komendę Główną Straży Ochrony Kolei, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którzy przedstawili zasady kwalifikacji, doboru oraz szkolenia psów do służby w tych formacjach.

Głównym tematem seminarium była problematyka związana z doborem psów do służby w Policji. Przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji sygnalizowali zidentyfikowane trudności oraz zgłaszali propozycje optymalnych rozwiązań w tym zakresie. W czasie spotkania zwrócono uwagę na kwestię systematycznego szkolenia psów jako elementu warunkującego właściwe wykorzystanie psów w służbie Policji.

Ponadto, w trakcie seminarium przedstawiono i omówiono zmiany do zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia, zwłaszcza w zakresie doboru, wycofania i szkolenia psów do pracy w Policji.

Omawiana w czasie seminarium szkoleniowego problematyka ma istotne znaczenie w kontekście realizowanych przygotowań Policji do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)
 

Powrót na górę strony