Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe videorejestratory - specyfikacja techniczna

Data publikacji 07.10.2011

W związku z planowanym przetargiem na zakup samochodów nieoznakowanych wyposażonych w videorejestrator nowej generacji Komenda Główna Policji przygotowała specyfikację tego urządzenia – ma ona przybliżyć producentom stawiane wymagania techniczne. Nowy sprzęt ma być wprowadzony do służby w trzecim lub czwartym kwartale 2012 r.

Na mocy preumowy podpisanej we wrześniu ubiegłego roku z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przygotowywany jest projekt zakupu sprzętu, m.in. samochodów nieoznakowanych wyposażonych w nowoczesny videorejestrator. Urządzenie, oprócz swoich podstawnych funkcji, ma umożliwiać: łączność bezprzewodową z systemami informatycznymi Policji, lokalizację urządzenia (z wykorzystaniem GPS) oraz przesyłanie informacji o stanie systemów pokładowych pojazdu do Systemów Informatycznych Policji.

W Komendzie Głównej Policji opracowano specyfikację techniczną videorejstratora – ma ona przybliżyć producentom wymagania funkcjonalne urządzeń, zostanie także wykorzystana podczas planowania postępowania przetargowego. Zgodnie z planem, nowe radiowozy z videorejestratorami mają być wprowadzone do służby w trzecim lub czwartym kwartale 2012 roku.

Ewentualne uwagi, propozycje bądź opinie dotyczące wymagań technicznych i formalnych dla videorejestratora prosimy kierować na adres: Biuro Finansów Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa, nr faksu 0 22 60 118 57.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony