Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli polskiej Policji z delegacją gruzińską

Data publikacji 10.10.2011

7 października w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie z przedstawicielami gruzińskich instytucji odpowiedzialnych koordynację krajowej polityki migracyjnej. Wizyta była częścią projektu „Wsparcie techniczne dla administracji Gruzji w zakresie kontroli migracji i koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń” koordynowanego przez Instytut Spraw Publicznych.

Celem spotkania było przekazanie polskich doświadczeń oraz prezentacja wypracowanych rozwiązań z zakresu polityki migracyjnej i rozwoju współpracy w przedmiotowym zakresie między właściwymi polskimi instytucjami, w tym Policją.

W spotkaniu uczestniczyło dziewięciu reprezentantów strony gruzińskiej – przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Rejestracji Obywateli oraz Kaukaskiego Instytutu Pokoju, Demokracji i Rozwoju. Stronę polską reprezentowali eksperci Biura Prewencji KGP, Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP. W trakcie spotkania podzielili się oni z gruzińskimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami oraz odpowiedzieli na dodatkowe pytania.

Konsultacje w Komendzie Głównej Policji były częścią tygodniowej wizyty studyjnej zagranicznej delegacji w Polsce. W tym czasie goście z Gruzji mieli możliwość odwiedzić również inne instytucje, m.in. Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Komendę Główną Straży Granicznej.
Współpraca polskiej Policji z gruzińskimi partnerami w zakresie bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych rozwija się także w ramach innych przedsięwzięć szkoleniowych, m.in. projektu MiniEuroeast. We wrześniu, w Kiszyniowie odbył się panel ekspercki z udziałem pięciu przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, natomiast w październiku, w ramach spotkania kończącego półroczne przedsięwzięcie, do Warszawy przyjedzie dwóch gruzińskich reprezentantów wysokiego szczebla kierowniczego.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony