Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępczość intelektualna międzynarodowym problemem

Data publikacji 14.10.2011

Na trzydniowej konferencji spotkali się przedstawiciele organów ścigania, środowisk twórczych i właścicieli najpopularniejszych światowych marek. Kilkadziesiąt osób spotkało się w Cetniewie, żeby wypracować najbardziej optymalne metody współpracy organów ścigania z organizacjami, których znaki towarowe lub prawa autorskie są naruszane.

W konferencji „Przestępczość Intelektualna jako przejaw przestępczości transgranicznej”, będącej poniekąd kontynuacją Międzynarodowej Konferencji pod tym samym tytułem organizowanej w 2008 roku, wzięli udział przedstawiciele firm współpracujących z organami ścigania w zwalczaniu tego typu przestępczości oraz przedstawiciele Prokuratury, Urzędu Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej, Izby Celnej, Policji.

Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z problemami jakie miały miejsce w okresie ostatnich lat w zwalczaniu przestępczości intelektualnej oraz nowymi rodzajami popełnianych przestępstw oraz taktyką działania grup przestępczych. W czasie wystąpień prelegenci wskazywali na powiązania przestępczości intelektualnej z przestępczością zorganizowaną. Sygnalizowano także prawno-kryminalistyczne aspekty przestępczości związanej z piractwem komputerowym, fonograficznym i audiowizualnym oraz fałszowaniem znaków towarowych oraz problemów, które w związku z tą przestępczością mają miejsce.

Uczestnicy w trakcie konferencji starali się przeanalizować metody i procedury współpracy policjantów różnych pionów w ujawnianiu i zwalczaniu tego rodzaju oraz wypracować optymalnych metody współpracy organów ścigania z organizacjami, których znaki towarowe lub prawa autorskie są naruszane.

Konferencję pod patronatem Komendanta Głównego Policji zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz NSZZ Policjantów.

(KWP w Gdańsku / mw)
 

Powrót na górę strony