Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie eksponatów do muzeum klasztoru w Niło-Stołbieńskoj Pustyni koło Ostaszkowa

Data publikacji 17.10.2011

13 października 2011 r. w salach recepcyjnych Ambasady RP w Moskwie odbyła się uroczystość przekazania eksponatów do muzeum klasztoru w Niło-Stołbieńskoj Pustyni koło Ostaszkowa. W imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa kompletną replikę munduru posterunkowego Policji Państwowej przekazał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej Wojciech Zajączkowski, współczesny mundur młodszego inspektora Policji wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Komendant Główny Policji przebywał w Moskwie w związku ze spotkaniem oficerów łącznikowych policji/milicji akredytowanych w FR organizowanym w ramach Prezydencji RP.
W trakcie uroczystości do zbiorów muzeum zostały również przekazane elementy przedwojennego wyposażenia polskich policjantów podarowane przez członków policyjnych grup rekonstrukcji historycznej.

Dziękując za eksponaty, przedstawiciel namiestnika klasztoru archimandryty Arkadija, o. Piotr przedstawił historię tworzenia muzeum klasztornego, która sięga 1917 roku, tragiczną historię więźniów łagru zorganizowanego na terenie klasztoru, w tym polskich jeńców wojennych, którzy trafili tam we wrześniu-październiku 1939, przeżyli ciężką zimę 1939/1940 i na wiosnę 1940 roku na podstawie decyzji Stalina i Berii zostali rozstrzelani w Twerze i pochowani w Miednoje. O. Piotr przedstawił również plany na najbliższą przyszłość zapewniając jednocześnie, że ekspozycja w salach obrazujących najnowszą historię klasztoru, będzie również przestawiać pracę współczesnej Policji. W zamierzeniu zgromadzenia klasztornego ma to być miejsce, w którym, na gruncie tragicznej historii Polski i Rosji, losach więźniów i nieludzkiego systemu, interesująca ekspozycja będzie podwaliną budowania wspólnej przyszłości.

Klasztor w Niłowej Pustyni już stał się unikalnym miejscem dialogu społeczności chrześcijańskich. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy cerkwi pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony