Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - konferencja

Data publikacji 18.10.2011

Dziś w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Kraje członkowskie UE i agencje UE przeciwko handlowi ludźmi i w sprawie ochrony jego ofiar”. Zorganizowano ją w ramach 5. Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi jest obchodzony od pięciu lat w kraju członkowskim aktualnie sprawującym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tegoroczna konferencja jest organizowana wspólnie przez polską prezydencję, Komisję Europejską, Unijnego Koordynatora ds. Handlu Ludźmi oraz siedem agencji unijnych: CEPOL, the EU Asylum Support Office (EASO), the European Institute for Gender Equality (EIGE), Europol, Eurojust, the Fundamental Rights Agency (FRA) i Frontex.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o wzmocnieniu współpracy między agencjami zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi. Dyrektorowie agencji unijnych zaangażowanych w walkę przeciwko handlowi ludźmi wzięli udział w debacie „Kraje członkowskie UE i agencje UE przeciwko handlowi ludźmi i w sprawie ochrony jego ofiar”, która była kluczowym punktem programu konferencji. Debacie towarzyszyły warsztaty poświęcone zapobieganiu handlowi ludźmi, ochronie ofiar tego procederu i ściganiu jego sprawców.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komendy Głównej Policji: Sekcj ds. Europolu BMWP i Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi CBŚ – wyspecjalizowanej komórki, która nadzoruje, organizuje i wspiera zadania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi, realizowane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

(MSWiA / mg)

Powrót na górę strony