Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia polsko - czeskie

Data publikacji 18.10.2011

Polscy i czescy policjanci w ramach projektu „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad” wzięli udział w pościgu transgranicznym i poszukiwaniu niebezpiecznego przestępcy. To pierwszy projekt realizowany w całości przez opolską komendę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Pradziad poprzez wzmocnienie sprawności współdziałania polskiej i czeskiej Policji.

Loga

Projekt, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu powstał na bazie współpracy opolskiej Policji z czeskim partnerem z Ołomuńca. Odpowiada on na potrzeby służb zajmujących się bezpieczeństwem w Republice Czeskiej, w zakresie poprawy komunikacji ze służbami naszego kraju oraz zacieśnienia współpracy w obszarze pogranicza. To pierwszy projekt realizowany w całości przez opolską komendę.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom na obszarze Euroregionu Pradziad to podstawowe zadanie polskiej i czeskiej Policji. Od czasu wejścia obu krajów do strefy Schengen, Euroregion Pradziad odwiedza coraz większa liczba turystów, rosną również wymagania mieszkańców co do skuteczności działania służb zapewniających bezpieczeństwo. Policja obu krajów ma wypracowane algorytmy wspólnych działań, jednak nie były one do tej pory ćwiczone.

Projekt „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad” pozwoli na ich sprawdzenie i ewentualne wprowadzenie zmian w celu zapewnienia większej efektywności.

11 – 12 października br. w Pokrzywnej odbyło się dwudniowe spotkanie, w trakcie którego przeprowadzono seminaria i ćwiczenia. W spotkaniu udział wzięli m.in. – Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Policji z Ołomuńca, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na seminariach między innymi omówione zostały metody i formy organizowania oraz prowadzania przez polską i czeską Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych. Przedstawiono rolę Straży Granicznej po wejściu do strefy Schengen w aspekcie współpracy transgranicznej. Omówiono również zadania punktu kontaktowego oraz współpracę polsko – czeską w zakresie wymiany informacji kryminalnych.

Ćwiczenia rozpoczęły się 11 października br. o godzinie 13.30 na przejściu granicznym Konradów – Zlate Hory. Funkcjonariusze wspólnie ćwiczyli poszukiwania za niebezpiecznym i uzbrojonym przestępcą oraz brali udział w pościgu transgranicznym za przestępcami, którzy wzięli zakładników. W ćwiczeniach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, między innymi opolscy antyterroryści, policjanci z Nysy, funkcjonariusze straży granicznej i czescy policjanci. W działaniach wykorzystany został śmigłowiec i policyjne psy.

Wszystkie służby wzięły udział również w akcjach zabezpieczania mienia i ochrony życia mieszkańców podczas klęsk żywiołowych, udzielania pomocy w katastrofach komunikacyjnych oraz zabezpieczania imprez masowych po obu stronach granic.

Łączny koszt całego projektu to około 45 500 złotych, z czego ponad 9 000 euro pozyskano z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad.

Projekt Wspólnie dla bezpieczeństwa - współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE
Numer projektu PL.3.22/3.3.07/11.02386

(KWP w Opolu / mw)

Powrót na górę strony