Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Policjanci Wczoraj i Dziś"

Data publikacji 21.10.2011

Dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się I Sympozjum Biografistyki Policyjnej "Policjanci Wczoraj i Dziś". - Nie zawsze doceniamy wagę tego, że wykonując swoje zadania dziś, tworzymy historię – powiedział, witając uczestników sympozjum, nadinsp. Waldemar Jarczewski Zastępca Komendanta Głównego Policji. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" oraz promocja I tomu "Encyklopedii Policji".

Uczestników dzisiejszego sympozjum powitał prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie serdecznie powitał nadinsp. Waldemara Jarczewskiego Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Podziękował za przybycie m.in.: gen. insp. Leszkowi Szrederowi, gen. Markowi Bieńkowskiemu - byłym komendantom głównym Policji - oraz nadinsp. Ryszardowi Siewierskiemu byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Podkreślił także wagę obecności na dzisiejszym sympozjum Brunona Hołysta - ikony polskiej kryminalistyki.

W imieniu Komendanta Głównego Policji uczestników sympozjum powitał nadinsp. Waldemar Jarczewski, życząc wszystkim udanego spotkania i ciekawych wrażeń. – Nie zawsze doceniamy wagę tego, że wykonując swoje zadania dziś, tworzymy historię – powiedział Zastępca Komendanta Głównego Policji, jednocześnie podkreślając wagę obecnych i najbliższych wydarzeń - polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej i przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Po rozpoczęciu uroczystości wręczono nagrodę honorową "Fortiter et recte" ("Mężnie i Sprawiedliwie"), która stanowi formę uhonorowania zasług funkcjonariuszy policji i osób cywilnych, instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz Policji, a także ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczącej polskiej Policji. Kapituła przyznała statuetkę Tadeuszowi Steckiewiczowi Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej i Piotrowi Guziałowi Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów. Nagrodę otrzymały także cztery instytucje. Wręczono też medale za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz 20-lecia NSZZ policjantów.

Następnie głos zabrał komisarz Zbigniew Bartosiak, który opowiedział o projekcie „Młodzieżowych patroli obywatelskich” realizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie, w ramach unijnych programów operacyjnych. Oprócz wspólnych, uczniowskich patroli z dzielnicowymi, projekt został wzbogacony o powołanie grupy rekonstrukcyjnej przedwojennej Policji Państwowej. Młodzi ludzie w charakterystycznych ciemnogranatowych przedwojennych mundurach byli obecni na dzisiejszym spotkaniu.

Sala im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Warszawskim wypełniona była także innymi mundurami w różnych odcieniach zieleni i granatu, ponieważ uczestnikami sympozjum byli także uczniowie klas mundurowych różnych szkól średnich: z Torunia, Solca nad Wisłą, Gostynina, Płocka i Gromnik.

Następnie rozpoczęła się sesja naukowa, której przewodniczył prof. dr hab. Zbigniew Judycki z Komendy Głównej Policji. Podczas tej sesji zaprezentowano m.in. postać profesora Pawła Horoszowskiego - prekursora kryminalistyki w Polsce oraz Stanisławy Paleolog, jednej z pierwszych kobiet w strukturach przedwojennej policji. To tylko niektóre referaty przygotowane na Sympozjum Biografistyki Policyjnej. Te, wygłoszone dzisiaj i wszystkie pozostałe, w sumie blisko 50 prac, opublikowano w Policyjnym Magazynie Historycznym zatytułowanym „Policjanci Wczoraj i Dziś". Publikacja ta zawiera noty biograficzne, wywiady i wspomnienia o wielu zasłużonych, wyróżniających się policjantach, którzy służyli w czasach międzywojennych, powojennych, jak i tych, którzy dziś noszą mundur.

Organizatorami sympozjum są: Komenda Główna Policji, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu oraz Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach.

js

Zobacz galerię zdjęć »

Powrót na górę strony