Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odzyskiwanie mienia związanego z przestępstwem – konferencja

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa IV Ogólnoeuropejska Konferencja Wysokiego Szczebla Poświęcona Biurom Odzyskiwania Mienia współorganizowana przez Komisję Europejską i Komendę Główną Policji. Wezmą w niej udział zajmujący się odzyskiwaniem przestępczego mienia eksperci z organów ścigania 26 państw członkowskich UE oraz Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Ukrainy, Mołdawii, Szwajcarii, Gruzji i Armenii. Tylko w tym roku polscy policjanci zabezpieczyli majątek przestępców o wartości 405 milionów złotych.

Biura ds. Odzyskiwania Mienia zostały powołane przez państwa członkowskie UE na mocy Decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących  z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem.

Do zadań Biur należy efektywna wymiana informacji o mieniu związanym z przestępstwem w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Współpraca ta dostarcza informacji ułatwiających prokuraturze występowanie do partnerów zagranicznych o dokonanie zabezpieczenia majątkowego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

Podczas konferencji zostaną omówione i ocenione najważniejsze osiągnięcia i dobre praktyki wypracowane przez Biura ds. Odzyskiwania Mienia. Uczestnicy odniosą się też w dyskusji do wyzwań i ograniczeń, jakie napotkały w swojej niemal trzyletniej historii. Jednym z najważniejszych problemów są zapisy w prawie wewnętrznym niektórych państw członkowskich ograniczające możliwość uzyskiwania przez BOM-y pewnych informacji o mieniu należącym do przestępców oraz wymianę tych informacji z pozostałymi Biurami.

Konferencję otworzy Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki. Ze strony polskiej wezmą w niej udział policjanci Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego KGP oraz przedstawiciele MSWiA, Wywiadu Skarbowego, Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prokuratury Generalnej, Straży Granicznej, CBA, i ABW, czyli instytucji współtworzących polski system odzyskiwania mienia.

Od 5 grudnia 2008 r. w strukturach Biura Kryminalnego KGP działa Wydział  ds. Odzyskiwania Mienia pełniący funkcję krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia (BOM). Do końca września tego roku polscy policjanci ustalili  i zabezpieczyli przestępczy majątek o wartości ponad 405 milionów zł, co stanowi wzrost o 67% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

pb
 

Powrót na górę strony