Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu „MiniEuroeast”

Data publikacji 25.10.2011

W minionym tygodniu w Warszawie odbył się ostatni panel szkoleniowy projektu „MiniEuroeast”, którego uczestnikami byli przedstawiciele organów egzekwowania prawa sześciu krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Seminarium szkoleniowe trwało trzy dni i stanowiło podsumowanie realizacji kilku paneli szkoleniowych, które miały miejsce od maja do października br.

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej na 2011 rok, zrealizowano w sumie cztery panele szkoleniowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą (na Ukrainie i w Mołdowie). Była to pierwsza, tak duża inicjatywa polskiej Policji, z jednej strony skierowana do blisko 65 reprezentantów krajów Partnerstwa Wschodniego, a z drugiej strony zakładająca zaangażowanie kilku Biur KGP (CBŚ, Biuro Prewencji, Gabinet KGP oraz Zespół Prasowy), CSP w Legionowie oraz przedstawicieli agencji Frontex.

Policyjni eksperci podzielili się ze wschodnimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie współpracy międzynarodowej, skutecznych metod zwalczania przestępczości, ochrony porządku publicznego i praw człowieka. Goście mieli również okazję zapoznania się z funkcjonowaniem i zadaniami unijnych agencji – EUROPOL, CEPOL i FRONTEX.

Przedsięwzięcie miało na celu wymianę doświadczeń oraz utworzenie sieci współpracy polskiej Policji z właściwymi służbami sześciu państw w zakresie umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego partnerów i efektywnego wykorzystywania przez nich instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

Ostatni z paneli przeprowadzono w dniach 18-20 października, a uczestniczyło w nim 12 przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego wysokiego szczebla kierowniczego i eksperckiego. Spotkanie oficjalnie otworzył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Rafał Łysakowski, a wagę przedsięwzięcia podkreślił dodatkowo swoją obecnością podczas ceremonii zamknięcia Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Waldemar Jarczewski, który wręczył uczestnikom certyfikaty na zakończenie projektu.

Realizacja projektu wpisała się w promocję naszego kraju, jak i samej polskiej Policji w państwach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, a także wzbudziła zainteresowanie Komisji Europejskiej, OBWE oraz kilku państw członkowskich UE. Ponadto, miała istotne znaczenie dla Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, dla której Partnerstwo jest jednym z priorytetów, a także przyczyniła się do umocnienia dobrego wizerunku polskiego partnera na forum UE.

Warto również zaznaczyć, że przeprowadzone w minionych miesiącach spotkania stanowiły wstęp do szerszej inicjatywy Euroeast Police, która ma być realizowana ze środków unijnych i zakłada przeszkolenie 800 przedstawicieli PW w formie konferencji, specjalistycznych sesji szkoleniowych, seminariów i wizyt studyjnych.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja