Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL

Data publikacji 25.10.2011

Dzisiaj w Krakowie rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL), która jest jedynym organem strategiczno – decyzyjnym, podejmującym decyzje m.in. w sprawach budżetu, planu rocznego i współpracy z państwami i podmiotami trzecimi. Tym razem Posiedzeniu przewodniczy Polska, która aktualnie sprawuje prezydencję w UE.

CEPOL umożliwia wspólną pracę wyższym funkcjonariuszom policji z całej Europy w celu promowania współpracy transgranicznej w zakresie walki z przestępczością i utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. CEPOL ustanowiono jak agencję Unii Europejskiej (UE) w 2005 r. (decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r.). Sekretariat CEPOL-u znajduje się w Bramshill w Wielkiej Brytanii, około 70 km od centrum Londynu.

CEPOL funkcjonuje jako sieć, w ramach której różne działania – kursy, seminaria, konferencje i spotkania – organizowane są przez państwa członkowskie i na ich terytorium, głównie w krajowych wyższych instytucjach szkolenia policji. CEPOL organizuje rocznie od 60 do 100 kursów, seminariów i konferencji, które dotyczą wielu tematów kluczowych obecnie dla europejskich sił policyjnych.

W Radzie Zarządzającej udział wezmą przedstawiciele państw UE oraz w charakterze obserwatora Rada UE, KE, Europol, AEPC i kraje stowarzyszone.  Posiedzeniom Rady przewodniczy zawsze przedstawiciel państwa sprawującego aktualnie prezydencję.

Program roczny CEPOL zakłada organizację trzech posiedzeń Rady w ciągu roku kalendarzowego, przy czym październikowe posiedzenie jest jedynym organizowanym w trakcie polskiej prezydencji.

Rada Zarządzająca CEPOL jest jedynym organem strategiczno - decyzyjnym CEPOL. Decyduje ona o sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania CEPOL, wśród których na plan pierwszy wysuwają się budżet oraz program roczny CEPOL, sprawozdanie roczne z działalności CEPOL, wykonanie budżetu agencji, akceptacja dokumentów o charakterze strategicznym oraz alokacja środków finansowych. Rada Zarządzająca decyduje również w sprawach związanych z realizacją współpracy z państwami i podmiotami trzecimi, upoważnia Dyrektora Sekretariatu CEPOL do prowadzenia negocjacji oraz akceptuje porozumienia o współpracy.

pb

Powrót na górę strony