Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

26. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Akademii Policyjnej

Data publikacji 26.10.2011

W dniach 25-26 października w Krakowie odbyło się 26. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL Governing Board). Poprowadziła je Pani Eliza Wójcik – Dyrektor Biura Finansów KGP i jednocześnie Przewodnicząca Rady Zarządzającej. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób.

Sekretariat CEPOL reprezentowany był przez Dyrektora CEPOL Pana dr Ferenca Bànfi’ego, Pana dr Detlefa Schröder’a – Wicedyrektora, którym towarzyszyli inni przedstawiciele Agencji. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły delegacje wszystkich państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Europejskiej Pan Joaquim Nunes de Almeida i Pan Rene van Dijk. Radę Unii Euopejskiej reprezentowała Pani Ruta Repeckaite-Lazauskiene. W obradach brali udział również przedstawiciel Europolu – Pani Sabine Manke, Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej – Pani Dyrektor Agnieszka Kaźmierczak, Przewodniczący europejskiej organizacji „Association of European Police Colleges” – Pan Maurice Petit, jak również przedstawiciele innych instytucji. Stronę polską poza Panią Przewodniczącą reprezentowali Pan podinsp. Andrzej Zawadzki – Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP oraz Pani Anna Grunt – członek Krajowego Puntu Kontaktowego CEPOL w WWP BMWP KGP.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Komendant Główny Policji generalny inspektor Andrzej Matejuk, podkreślając w swoim przemówieniu rolę CEPOL w szkoleniach policjantów w całej Unii Europejskiej. Gości powitali również Pan Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa Pan Adam Młot. Następnie Przewodnicząca Rady Zarządzającej Pani Eliza Wójcik rozpoczęła roboczą część posiedzenia.

W ramach szeregu kwestii będących przedmiotem wspomnianego posiedzenia najważniejsze były punkty porządku obrad dotyczące postępów w zakresie restrukturyzacji CEPOL, spraw budżetowo-programowych na lata 2012-2013 wraz z aktualizacją Wieloletniego Planu Strategicznego na lata 2010-2014. Szczególne znaczenie ma tutaj racjonalizacja instytucjonalno-wykonawczej struktury agencji – wdrażanej od roku 2012 po planowanym rozwiązaniu komitetów i grup roboczych CEPOL. Przełoży się to na uelastycznienie bieżących działań edukacyjnych oraz ich ścisłe dopasowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb szkoleniowych policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tytułem konkluzji warto wspomnieć, że posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL – przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym – zakończyło się pełnym sukcesem, a przedstawiciele polskiej Policji – reprezentujący nasz kraj w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE – efektywnie doprowadzili do końca wszystkie zaplanowane działania, mające na celu usprawnienie funkcjonalne CEPOL oraz intensyfikację współpracy policyjnej państw członkowskich UE, przy współudziale agencji, z krajami trzecimi.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony