Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W hołdzie Generałowi

Data publikacji 28.10.2011

Dzisiaj na cmentarzu w Pruchniku przedstawiciele Policji, władz wojewódzkich i samorządowych a także rodzina, oddali hołd zmarłemu tragicznie Komendantowi Głównemu Policji generałowi Markowi Papale, który zginął 25 czerwca 1998 r. O zmarłym Generale pamiętają też dzieci z miejscowej szkoły, które uczestniczyły w uroczystości. Na grobie zapłonęły znicze a policjanci zaciągnęli honorową wartę.

W imieniu Komendanta Głównego Policji na grobie Generała kwiaty złożył Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Józef Gdański oraz jego zastępca insp. Andrzej Sabik. W imieniu jarosławskich policjantów hołd zmarłemu oddali Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu insp. Janusz Dymek oraz I Zastępca mł. insp. Robert Matusz a także kierownik Posterunku w Pruchniku asp. Wojciech Mikłasz.

Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. W imieniu Wojewody Podkarpackiego wiązankę kwiatów złożył Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Skworzec a Marszałka Województwa reprezentował Dyrektor Gabinetu Kazimierz
Rokita. Hołd zmarłemu w imieniu podkarpackich strażaków złożył Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
st.bryg. Jan Ziobro. Pamięć zmarłego Generała uczcił także Starosta Jarosławski Jerzy Batycki wraz ze swoim zastępcą Józefem Szkołą.

W modlitwie nad grobem gen. Marka Papały uczestniczyli Burmistrz Miasta Pruchnika Wacław Szkoła i sekretarz urzędu Robert Grządziel a przede wszystkim najbliżsi zmarłego m.in. ojciec Jan Papała i teść Władysław Lis. O zmarłym Synu pruchnickiej ziemi pamiętają też dzieci z miejscowej szkoły, które uczestniczyły w uroczystości i zapaliły przyniesione przez siebie znicze.

Honorową wartę przy grobie Generała zaciągnęli policjanci z Oddziału Prewencji Policji. Na grobie zapłonęły znicze i odmówiono modlitwę.

(KWP w Rzeszowie / mw)

Powrót na górę strony