Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Stanowiska Wspomagania Dowodzenia

Data publikacji 02.11.2011

W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego stanowiska kierowania. To pierwsza w kraju komenda, która została wyposażona w jednolity system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie i obsługę zgłoszeń alarmowych na numer 112 oraz inne numery alarmowe. Dzięki niemu, operatorzy z wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego będą mogli szybko i kompleksowo uruchomić niezbędne służby powołane do niesienia pomocy.

W dzisiejszym otwarciu uczestniczył Sekretarz Stanu MSWiA Włodzimierz Karpiński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo, Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Otwarty dzisiaj jednolity system teleinformatyczny ma bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie efektywności i skuteczności działania numeru alarmowego, co w rezultacie poprawi bezpieczeństwo obywateli. Działanie systemu jest proste. Informacja o zagrożeniu trafi bezpośrednio do jednego z operatorów, operator niezwłocznie powiadomi właściwe służby o zaistniałym zdarzeniu oraz wprowadzi zgłoszenie do systemu. Nowoczesna platforma teleinformatyczna dla 112 to nie tylko usprawnienie systemu zgłoszeń telefonicznych. System ma zapewniać także możliwość elektronicznej rejestracji danych przekazywanych przez osobę zgłaszającą (w formie elektronicznego formularza), a także natychmiastową wizualizację lokalizacji zdarzenia. Cyfrowy system mapowy szybko zlokalizuje miejsce wypadku, skalę zdarzenia, a także ułatwi operatorowi podjęcie decyzji co do rodzaju i liczby podmiotów potrzebnych do akcji ratowniczej. Dzięki temu znacznie usprawni się proces współdziałania oraz dysponowania zasobami i środkami służb, co w rezultacie skróci czas podjęcia interwencji.

Nowo wdrożone aplikacje zapewnią możliwość koordynowania i monitorowania działań ratowniczych i medycznych, a także pozwolą określić średni czas całego cyklu obsługi pojedynczego zgłoszenia. Co więcej nowe rozwiązania teleinformatyczne umożliwią obsługę zgłoszeń pochodzących z systemu eCall. Jest to system ostrzegania o wypadkach samochodowych zainstalowany w pojazdach w Europie. W razie poważnego wypadku system automatycznie nawiązuje połączenie z numerem alarmowym 112 i przesyła informację o położeniu pojazdu. Pozwala to skrócić czas reakcji służb ratowniczych, a tym samym ocalić życie osób, które mogą nie wiedzieć, gdzie się znajdują lub nie być zdolne do porozumiewania się.

Korzyści odczują przede wszystkim obywatele. Nastąpi skrócenie czasu potrzebnego na przekazanie do służb i podmiotów ratowniczych informacji o zagrożeniu, zwiększenie skuteczności działania służb w trakcie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi, sprawniejsze dotarcie z pomocą do człowieka. System zapewni lepszą koordynację współpracy służb dyżurnych poszczególnych podmiotów ratowniczych funkcjonujących w kraju oraz przyczyni się do standaryzacji procesu obsługi wywołań alarmowych poprzez wykorzystanie jednego wspólnego dla służb rozwiązania teleinformatycznego.

Otwarta dzisiaj sala jest wyposażona także w ścianę wizyjną, na której będzie można wyświetlać nie tylko potrzebne do obsługi zdarzeń informacje, ale także obraz z kamer monitoringu czy też mapę z graficznym rozmieszczeniem dostępnych patroli. Ta możliwość sprawi, że dyżurny jednostki będzie mógł w czasie rzeczywistym śledzić gdzie znajduje się dany patrol i wysyłać na miejsce zdarzenia najbliżej będących policjantów.

Za wdrożenie tego systemu byli odpowiedzialni policjanci i informatycy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zdobyte przez nich doświadczenie zostało wysoko ocenione przez inne jednostki policji w Polsce, które już teraz zapraszają ich do współpracy przy budowaniu kolejnych stanowisk kierowania.

Na zbudowanie tego nowoczesnego systemu Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała środki z projektu „Lubelskie bezpieczne” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu opiewa na kwotę 19 mln 800 tys. zł, z czego niemal 16 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

(KWP w Lublinie / mg)

Powrót na górę strony