Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne porozumienie o współpracy szkół policyjnych w Polsce i Niemczech

Data publikacji 04.11.2011

Wymiana kadry, słuchaczy oraz wspólne seminaria - to główne punkty umowy o dalszej współpracy na lata 2012 i 2013 podpisanej przez szefów Szkół Policji w Słupsku i Oranienburgu. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz słuchacze Wyższej Szkoły Zawodowej Policji Brandenburgii w Oranienburgu.

Współpraca pomiędzy Wyższą Zawodową Szkołą Policji Landu Brandenburgia i Szkołą Policji w Słupsku rozpoczęła się w 1995 roku. Przez kilkanaście lat kadra i słuchacze obu szkół uczestniczą w kilkudniowych wymianach. W trakcie wizyt młodzi policjanci poznają specyfikę policyjnej służby sąsiadów a także zapoznają się z systemem prawnym obowiązującym na terenie danego kraju. Uzupełnieniem tej wiedzy są wizyty w jednostkach liniowych i uczestniczenie - w miarę możliwości - przy podejmowaniu różnych policyjnych interwencji. Wszystkie te działania związane są z przygotowaniem policjantów do pełnienia służby w międzynarodowych patrolach policyjnych, które można spotkać w pasie przygranicznym zarówno Niemiec jak i Polski.

Podpisana miesiąc temu umowa przedłuża współpracę pomiędzy placówkami na kolejne dwa lata. Tak, jak do tej pory, kadra i słuchacze obu szkół uczestniczyć będą w wymianach a dla policjantów pełniących służbę w jednostkach przygranicznych. Organizowane będą też specjalistyczne seminaria. Porozumienie mówi także o poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz wspólnym opracowywaniu materiałów dydaktycznych, pomocnych w kształceniu policjantów. W dokumencie jest także mowa o doskonaleniu zawodowym i językowym policjantów obu szkół.

Umowę o dalszej współpracy podpisali: Prezydent Wyższej Szkoły Zawodowej Policji Brandenburgii w Oranienburgu Reiner Grieger i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacenty Bąkiewicz. Przy podpisaniu umowy obecny był również Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, który podkreślił, że tego typu umowy są bardzo cenne ze względu na możliwość wymiany wiedzy policyjnej między funkcjonariuszami dwóch państw a także pokazują, że zjednoczona Europa ma bardzo praktyczny wymiar, którego przykładem są patrole złożone z polskich i niemieckich policjantów.

Realizacja tych porozumień stała się tym bardziej atrakcyjna i możliwa, od kiedy do ich realizacji pozyskano wsparcie finansowe, którego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

To już trzecie dofinansowanie, jakie Szkoła Policji w Słupsku uzyskała na realizacje tego typu przedsięwzięć.

(SP w Słupsku / mw)
 

Powrót na górę strony