Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Europejskich Szefów Policji

Data publikacji 10.11.2011

Dzisiaj w Warszawie rozpoczęło się Spotkanie Europejskich Szefów Policji, zorganizowane w ramach obsługi przez Policję polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Wśród gości zaproszonych na warszawskie spotkanie znaleźli się Szefowie oraz wysokiej rangi przedstawiciele Policji z Państw Członkowskich UE oraz Państw Stowarzyszonych. Swoją obecnością spotkanie uświetnili także reprezentanci unijnych agencji: Europolu, Frontexu, Cepolu, a także delegaci z Interpolu, Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady UE.

Tradycją stało się, że w trakcie każdej prezydencji w Radzie UE szefowie policji spotykają się, aby przedyskutować bieżące wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz wymienić doświadczenia i najlepsze techniki w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Gospodarzem spotkania jest Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, a gościem specjalnym Pan Adam Rapacki Podsekretarz Stanu w MSWiA. Ponadto, ze strony Polski w spotkaniu uczestniczy Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Leszek Elas oraz przedstawiciele MSWiA.
Głównymi tematami spotkania są:

• Wnioski z międzynarodowej konferencji w Jachrance w dniach 29-30 września2011 roku, która dotyczyła logistycznego zarządzania Policją w krajach UE: doświadczenia i kierunki rozwoju,

• Zwalczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), a także identyfikacja nowych wyzwań legislacyjnych na poziomie UE w odpowiedzi na te zagrożenia,

• Współpraca pomiędzy krajami UE w odzyskiwaniu mienia z przestępstw na podstawie wyników IV Pan-Europejskiej Konferencji Wysokiego Szczebla nt. działania Biur Odzysku Mienia, która odbyła się w dniach 24-25 października 2011 r. w Warszawie.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony