Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cześć ich pamięci!

Data publikacji 12.11.2011

Obchody Święta Niepodległości stały się okazją do uczczenia policjantów, którzy zginęli w służbie. Na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji odsłonięto 44 tabliczki epitafijne z nazwiskami poległych funkcjonariuszy. Dla całej formacji to szczególnie wzruszający moment – w ten sposób oddajemy hołd tym, którzy ponieśli śmierć podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się msza święta w intencji poległych policjantów. Przewodniczył jej ks. bp Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego. – Dziś chcemy w sposób szczególny wspomnieć policjantów, którzy oddali swoje życie w obronie najwyższych wartości – służąc drugiemu człowiekowi, ochraniając dobro – powiedział ksiądz biskup. Po mszy świętej I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski wręczył Karty Pamięci rodzinom poległych funkcjonariuszy oraz ich przełożonym z jednostek Policji.

Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie, o godz. 14.00, tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji. Wśród uczestników byli m.in. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, a także rodziny poległych policjantów oraz ich przełożeni z jednostek Policji.

Po powitaniu gości, komendant Szwajcowski przypomniał: – Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podczas dziesiątych jubileuszowych jasnogórskich spotkań środowiska policyjnego we wrześniu tego roku złożył deklarację: chciałbym w tym symbolicznym miejscu zapewnić, że pamiętamy i będziemy pamiętać o wszystkich naszych koleżankach i kolegach, którzy zginęli lub zmarli podczas wykonywania zadań służbowych. Uhonorujemy ich pamięć w sposób najbardziej godny – w dniu Święta Niepodległości tabliczki epitafijne z ich nazwiskami zostaną odsłonięte na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Szwajcowski zaznaczył, że ta deklaracja spełnia się właśnie dziś: – Oddajemy hołd 44 funkcjonariuszom Policji, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział też, że ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta, a policjant, wstępując do służby, ślubuje służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. – Policjanci, których nazwiska zostały dziś wpisane do księgi pamięci i umieszczone na Tablicy Pamięci, słowa roty ślubowania wypełnili do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny, ponieśli ofiarę największą – ofiarę życia. Nie zginęli na darmo. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji. Cześć ich pamięci! – powiedział komendant Szwajcowski.

Następnie Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając odsłonili wspólnie na Tablicy Pamięci 44 tabliczki z nazwiskami poległych policjantów, które zostały poświęcone przez księdza biskupa. – 44 tabliczki epitafijne. Za każdą z nich kryją się osobiste dramaty – dlatego msza święta, modlitwa i wspomnienie tych, którzy byli i są tak blisko naszego serca. Ale ten zewnętrzny gest, upamiętnienie, to jest szlachetny odruch serca komendy głównej, to znak wrażliwości. Niech te tablice będą, dla tych, którzy będą przechodzić tędy, okazją do zadumy, wspomnienia – wspomnienia, jak życie jest kruche, ale zarazem piękne, jeśli człowiek jest na służbie dobra, prawdy, miłości – powiedział do zebranych Józef Guzdek.

Po modlitwie w intencji wszystkich poległych, uczczono ich pamięć minutą ciszy, odegrano melodię „Śpij kolego” i złożono wiązanki kwiatów.

Od roku 1990 na Tablicy Pamięci umieszczane były nazwiska policjantów, na których wykonano zamach - bezpośrednio na ich życie bądź zdrowie. Postanowieniem Komendanta Głównego Policji będą się tam teraz znajdować nazwiska wszystkich policjantów, którzy ponieśli śmierć w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mariusz Góra

Galeria zdjęć »

Księga pamięci »

Powrót na górę strony