Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa bezpieczeństwa osób starszych na Mazowszu

Data publikacji 14.11.2011

Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia to cele kampanii społecznej „Bezpieczny SENIOR”. Kampanię wspiera znana aktorka Teresa Lipowska. Z seniorami spotykać się także będą policjanci, którzy uczulą ich na różne zagrożenia.

W województwie mazowieckim prowadzone będą m.in. spotkania z policjantami, poradnictwo konsumenckie, wzmacnianie współpracy sąsiedzkiej oraz rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych przez dzielnicowych. Dzięki kampanii „Bezpieczny SENIOR” działania różnych instytucji na rzecz bezpieczeństwa starszych osób będą skoordynowane, co zwiększy ich skuteczność – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Osoby starsze są w większym stopniu narażone na przestępstwa. Najczęściej stają się ofiarami kradzieży, włamań, rozbojów. W 2010 r. na Mazowszu okradziono 421 osoby po 65 roku życia, w wyniku włamania poszkodowane było 395 osób, a na skutek rozboju - 53 osoby. W regionie warszawskim w 2011 r. zarejestrowano ok. 1300 kradzieży, ok. 530 włamań oraz ok. 74 rozbojów dotyczących ludzi starszych. Przestępcy często wyłudzają pieniądze, stosując m.in. metodę „na wnuczka” (sprawcy podają się za bliską osobę i proszą o pożyczkę, którą odbiera obca osoba) lub „na urzędnika". W ramach programu przewiduje się m.in. zapoznanie seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi. Seniorzy są też szczególnie narażeni na wypadki drogowe. W 2010 r. na drogach w województwie ofiarami wypadków było ok. 300 osób powyżej 65 roku życia.

Będziemy zapoznawać seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania zagrożeniom. Chcemy zachęcić osoby starsze do ściślejszej współpracy z policją oraz zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Skupimy się również na zacieśnieniu współpracy między policją, administracją samorządową i strażami gminnymi – powiedział Rafał Batkowski, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Seniorzy są też grupą najbardziej narażoną na agresywne formy marketingu. Często kupują za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji. Działania edukacyjne, dotyczące uprawnień konsumentów będzie prowadzić inspekcja handlowa w Warszawie. Zorganizowane zostaną specjalne spotkania na uniwersytetach III wieku oraz w klubach seniora. Chcemy informować seniorów o przysługujących im prawach. Na przykład, w przypadku umów zawieranych na odległość, m.in. przez telefon czy Internet, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od wydania rzeczy – informuje Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Pomoc inspekcji polega na m.in. na podejmowaniu mediacji, zmierzających do polubownego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Mediacje na rzecz osób starszych prawie zawsze są zakończone wynikiem pozytywnym dla konsumenta.

Inspekcja farmaceutyczna będzie informować o prawach przysługujących w aptece, o zasadach zakupu leków oraz ostrzegać o kupnie leków w niesprawdzonych punktach, np. na bazarach. Sanepid będzie natomiast edukował seniorów w zakresie: badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz zdrowego żywienia. Straż pożarna będzie przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z zatruciem czadem w okresie jesienno - zimowym.

Kampania „Bezpieczny senior” to zintegrowane działania wojewódzkich służb i inspekcji – policji, straży pożarnej, sanepidu, inspekcji handlowej i farmaceutycznej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzone w ramach programu Razem Bezpieczniej. Przedsięwzięcie zakłada współpracę z samorządem oraz z takim podmiotami, jak m.in. Kościół, Poczta Polska, uniwersytety trzeciego wieku. Jej inicjatorem jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu. Kampanię „Bezpieczny senior” na Mazowszu zdecydowała się wspierać, znana aktorka Teresa Lipowska, która była obecna na konferencji inaugurującej kampanię.

Razem Bezpieczniej to rządowy program mający na celu ograniczenie zjawisk i zachowań budzących poczucie zagrożenia i powszechny sprzeciw. Program łączy działania policji, administracji rządowej, samorządowej oraz innych organizacji zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program realizowany jest od 2008.

(KWP w Radomiu/js)

Powrót na górę strony