Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wczoraj tomaszowscy policjanci ujawnili 6 nielegalnych upraw maku o łącznej powierzchni 36.225,6 metrów kwadratowych.

Od kilku lat lubelska policja w okresie letnim, tj. lipiec- sierpień, prowadzi na terenie województwa działania „Mak-Konopie”, których celem jest likwidacja nielegalnych upraw.

Wczoraj tomaszowscy policjanci na terenie gminy Ulhówek ujawnili 6 nielegalnych upraw maku o łącznej powierzchni 36.225,6 metrów kwadratowych. Najmniejsza z upraw miała 198 m kwadratowych największa 10 611 m kwadratowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z 24.04.1997 roku z późniejszymi zmianami osoby, /tekst jednolity Dz.U. Nr 24 z 2003 r. poz. 198/osobom, które nielegalnie, a więc bez wymaganego zezwolenia, uprawiają mak lub konopie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
Powrót na górę strony
Polska Policja