Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja i szkolenie EEODN w Warszawie

Data publikacji 17.11.2011

W dniach 24-29 października w Warszawie technicy bombowi, eksperci CBRN i oficerowie śledczy zajmujący się materiałami wybuchowymi wzięli udział w konferencji przygotowanej przez polską Policję i mieli możliwość wspólnej pracy podczas specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez funkcjonariuszy CBŚ i BOA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 25 krajów UE oraz zaproszeni goście z policji i agencji rządowych, m.in. Australii, Kolumbii, Norwegii i USA (ATF i FBI).

Konferencja i szkolenie miały na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zagrożeń pochodzących od improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) używanych przez terrorystów i grupy zajmujące się przestępczością zorganizowaną.

Wśród poruszanych spraw uczestnicy skupili się na wymianie aktualnych informacji na temat ostatnich ataków z użyciem materiałów wybuchowych wytwarzanych domowym sposobem (HME) i IED. Pracowali razem nad poprawą technik bezpiecznego neutralizowania improwizowanych urządzeń wybuchowych, dzieląc się swoim nieocenionym doświadczeniem zdobytym na trzech różnych kontynentach, a wykorzystywanym na całym świecie. Specjaliści z polskiej Policji podzielili się swoją wiedzą, a przedstawiciele policji krajów uczestniczących mieli okazję pracy na najnowocześniejszym sprzęcie pirotechnicznym polskich kolegów.

Przeprowadzenie tego szkolenia było możliwe dzięki wyjątkowej współpracy władz polskich i Europolu, a także dzięki dofinansowaniu ze strony Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej Spraw Wewnętrznych).

Europejska Sieć European Explosive Ordnance Disposal Network (EEODN) jest jedną z ważniejszych polityk Unii Europejskiej, której priorytetem jest walka z terroryzmem. Poprzez sieć EEODN, Europol na bieżąco umacniania i rozwijania wiedzę z zakresu bezpieczeństwa materiałów wybuchowych, broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej (CBRN), m.in. przez ułatwianie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy ekspertami UE. Sieć EEODN powstała w wniosek Ministrów Spraw Wewnętrznych w ramach unijnego planu działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa materiałów wybuchowych i została zatwierdzona przez UE JHA w kwietniu 2008 roku. Od tego czasu technicy i eksperci EOD oraz eksperci ds. CBRN spotykają się dwa razy w roku w celu omówienia i zrozumienia istniejących zagrożeń dotyczących nielegalnego stosowania materiałów wybuchowych i środków CBRN.

Podczas konferencji zostało zawarte ważne porozumienie mające na celu realizację prac pkt. H38 planu działania UE dotyczącego kwestii CBRN. Uzgodniono i zaakceptowano pełną integrację z siecią EEODN działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń CBRN oraz utworzono dwie wyspecjalizowane grupy robocze: jedną zajmującą się materiałami i urządzeniami wybuchowymi, a drugą -  zagrożeniami ze strony CBRN. Obie grupy robocze będą nadal wymieniać swoje doświadczenia i najlepsze praktyki w ramach wspólnej idei działającej pod egidą EEODN, która w związku z tym zmieniła swój protokół.

(źródło: CBŚ KGP)
 

Powrót na górę strony