Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i poszukiwanie skarbów w Wiśle

Data publikacji 24.11.2011

23 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja prasowa związana z projektem „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badanie dna rzeki”. Konferencja była podsumowaniem trzech lat poszukiwań skarbu zrabowanego w trakcie tzw. potopu szwedzkiego.

Projekt został zainicjowany pod koniec 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Jego celem było zlokalizowanie i wydobycie zabytków zrabowanych z rezydencji królewskich XVII-wiecznej Warszawy w 1655 r. i zatopionych w Wiśle na jej warszawskim odcinku. Od samego początku w projekt zaangażowany był Komisariat Rzeczny Policji, którego funkcjonariusze posiadają wiedzę i doświadczenie związane ze specyfiką rzeki Wisły.

Organizatorami badań byli dr Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii UW, dr Justyna Jasiewicz z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz dr Marcin Jamkowski, dziennikarz wyprawowy i członek The Explorers Club.

W ostatnich miesiącach 2011 roku zlokalizowano i wydobyto z dna rzeki poszukiwane zabytki. Jest to zbiór kilkudziesięciu marmurowych elementów dekoracji rzeźbiarskiej i architektonicznej. Jeden z nich został wstępnie zidentyfikowany jako herb rodowy Wazów i jest datowany na ok. 1610 rok. Prawdopodobnie był elementem wystroju Zamku Królewskiego.

Do sukcesu poszukiwań przyczynili się nie tylko warszawscy funkcjonariusze. Pomagali nam również koledzy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi. To właśnie oni nurkowali w rzece i jako pierwsi mieli kontakt z zabytkami skrywanymi na dnie Wisły.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony