Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Finał działania PaT/E w Chełmie

Data publikacji 28.11.2011

Ponad 700 uczniów w działaniach PaT/M, 300 rodziców (w III LO) i 500 gości obu premier w Chełmskim Domu Kultury czyli ponad 1.500 osób wzięło udział w programie PaT w Chełmie. Tak wiele wydarzyło się zaledwie w ciągu 5 dni. Chełmska grupa PaT została 17. obsadą „Blackoutu” w kraju.

Zakończył się projekt budowania grupy PaT w Chełmie.

Na ostatnie działanie kończące projekt pilotażowy PaT/E przybyli m.in.:

Jacek Krawczyk – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
generał Dariusz Działo – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji,
Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty,
prof. dr hab. Marek Konopczyński – rektor WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie,
podinsp. Anna Kuźnia z Gabinetu KGP,
Agata Fisz – prezydent miasta Chełm.

Przygotowanie finału działania PaT/E w Chełmie koordynowali:

Anna Dudek-Janiszewska – Lubelski Wicekurator Oświaty,
Stanisław Mościcki – Zastępca Prezydenta miasta Chełm,
insp. Zbigniew Grochmal – Komendant Miejski Policji w Chełmie,
podinsp. Mariusz Rozwód – przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Liderem grupy PaT w Chełmie został Krzysztof Kantyka, którego wspiera zespół lidera czyli Paulina Prokopiuk (lider PaT w Krasnymstawie), Dominika Paździor i Piotr Kuchta. Gratulujemy!

Zdjęcia: Damian Lis, Andrzej Tomczuk

Więcej zdjęć >>

(PaT / mw)

Powrót na górę strony