Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP: Uroczyste przekazanie sztandaru Komendy Stołecznej Policji

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego Policji na stanowisko komendanta stołecznego Policji powołano podinsp. Jacka Kędziorę. Nowemu komendantowi sztandar KSP przekazał nadinsp. Ryszard Siewierski.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie w obecności najwyższego kierownictwa Policji, przedstawicieli władz samorządowych, wielu zaproszonych gości i mieszkańców Warszawy.

Podinsp. Jacek Kędziora od 17 listopada ubiegłego roku pełnił obowiązki komendanta stołecznego Policji, po tym jak nadinsp. Ryszard Siewierski został powołany na I zastępcę komendanta głównego Policji. Decyzją ministra spraw wewnętrznych objął dziś stanowisko komendanta stołecznego Policji.

Uroczystość przekazania sztandaru nowemu komendantowi odbyła się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie. To historyczne miejsce jak najbardziej odpowiadało charakterowi dzisiejszej uroczystości. Podczas inauguracji najważniejszych w kraju wystaw, gromadzą się tam politycy, miłośnicy sztuki i mieszkańcy Warszawy. To właśnie na tym dziedzińcu otwarto wystawę "Solidarność. Początek drogi". Dla nowego komendanta stołecznego Policji jest to też początek drogi, ciężkiej służby - czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców stolicy i przyległych powiatów. Taka uroczystość miała historyczny wymiar, bowiem po raz pierwszy oficjalnie i w tak uroczystej oprawie przekazano sztandar nowemu komendantowi stołecznej Policji. Do tej pory, tak ważne chwile miały miejsce w zaciszach gabinetów i skupiały się na przekazaniu obowiązków następcy. Od dziś Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna nową tradycję - uroczystego przekazania nie tylko obowiązków, ale i sztandaru, który jest symbolem najwyższych wartości.

W ceremonii udział wzięła Kompania Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Komendant stołeczny Policji złożył meldunek Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysławowi Stasiakowi, po czym obaj dokonali przeglądu Kompanii Reprezentacyjnej. Poczet sztandarowy wciągnął flagę państwową na maszt. W najważniejszym momencie dzisiejszej uroczystości nadinsp. Ryszard Siewierski przekazał sztandar podinsp. Jackowi Kędziorze.

- Dzisiejsza ceremonia ma charakter symboliczny, promująca takie pojęcia jak honor, służba krajowi i społeczeństwu oraz poszanowanie prawa. W chwili tragicznych zdarzeń, jakie przeżywa cała Polska, symbole nabierają wyjątkowego znaczenia - powiedział Podsekretarz Stanu w MSWiA Władysław Stasiak - Dziękując nadinsp. Ryszardowi Siewierskiemu za godną służbę, nowemu komendantowi życzę zrealizowania wszystkich zamierzeń.

Swoje życzenia przekazał także komendant główny Policji gen. Marek Bieńkowski - Bohaterami dzisiejszego dnia są generał Ryszard Siewierski, mój najbliższy współpracownik oraz doświadczony policjant - podinsp. Jacek Kędziora, któremu życzę, aby godnie i wysoko trzymał przejęty dziś sztandar.

- Prawie cztery lata - mówił nadinsp. Ryszard Siewierski - byłem komendantem stołecznym Policji. Ten okres uznaję za czas najbardziej wytężonej pracy w moim życiu i najtrudniejszy w mojej karierze zawodowej. Dziękuję dziś wszystkim policjantom i pracownikom, których spotkałem na swojej drodze za wsparcie, oddanie i sumienną pracę. Policja - profesjonalna, skuteczna, życzliwa ludziom - to cel, jaki wyznaczyłem sobie obejmując stanowisko komendanta stołecznego. Mam nadzieję, że w przeróżnych ocenach, jakie pojawiały się po drodze, udało się mi go zrealizować. Takiej uroczystości - podkreślał gen. Siewierski - Warszawa jeszcze nie przeżywała. Uważam, że Komenda Stołeczna Policji zasługuje na to.

Podczas dzisiejszej uroczystości nowo mianowany komendant stołeczny Policji przedstawił priorytetowe kierunki działania na 2006 rok. Wśród nich są m.in.: poprawa efektywności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości pospolitej a także przestępczości zorganizowanej, doskonalenie procedur dotyczących reagowania Policji w sytuacjach kryzysowych, poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa wizerunku stołecznej policji w społeczeństwie.

- Naszą misją jest bezpieczeństwo - podkreśla komendant. - Realizujemy ją, doskonaląc codzienną służbę. Pragniemy być instytucją najwyższego społecznego zaufania, spełniającą standardy Unii Europejskiej. Przykładamy wielkie znaczenie do podnoszenia jakości pracy, monitorujemy i doskonalimy działania, dążymy do tworzenia coraz lepszych warunków pełnienia służby, (..) przyjęte kierunki działania oraz zaangażowanie policjantów Komendy Stołecznej Policji przynosi wymierne, oczekiwane efekty. Obywatele cenią naszą pracę, o czym świadczą ostatnie wyniki badania opinii publicznej. Jesteśmy - podkreśla komendant - otwarci na współpracę i partnerstwo w działaniu.

Dzisiejszą uroczystość zakończył występ fortepianowy Pawła Kowalskiego, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków. Był pierwszym po Krystianie Zimermanie wykonawcą Koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego, który zagrał pod dyrekcją Kompozytora w kwietniu 89. w Warszawie.
Pianista wykonuje recitale z muzyką Bacha, Chopina, Skriabina, kilkanaście koncertów fortepianowych Mozarta, wszystkie koncerty Beethovena, utwory na fortepian i orkiestrę Chopina, Brahmsa, Ravela, Poulenca, Gershwina, Panufnika, Góreckiego, muzykę kameralną, filmową oraz jazz.
Witold Lutosławski powiedział o nim "... w p. Kowalskim znalazłem świetnego wykonawcę mego Koncertu. Jest on wybitnie utalentowanym pianistą i wysoce inteligentnym muzykiem..."

Jacek Kędziora urodził się 11.07.1963 r. w Warszawie. Jest magistrem administracji, ukończył studia podyplomowe z zarządzania jakością. Z Policją związany od 1986 r. Początkowo z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV. W 1998 r. objął stanowisko Zastępcy Komendanta ds. Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Bemowo. Po czterech latach został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji KSP. Od 2004 r. przez rok był Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie. W maju ubiegłego roku powierzono mu stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, a od 17 listopada do dziś pełnił obowiązki Komendanta Stołecznego Policji. Pasjonuje się wędkarstwem, sportem i historią.

  • przekazanie sztandaru_01
  • przekazanie sztandaru_02
Powrót na górę strony
Polska Policja